Stoppa nedläggningarna av försvaret

I november lämnade regeringen över sina ansvisningar till överbefälhavare Håkan Syrén för det svenska försvaret fram till år 2014. Regeringen kräver att kapaciteten inom försvaret ökar samtidigt som försvarsanslagen fryses. Försvarets köpkraft minskar.

På fredag svarar Håkan Syrén på anvisningarna. Enligt vad källor från Högkvarteret ska ha uppgivit till Svenska Dagbladet så väntas bistra besked. Svaret till regeringen blir att anvisningarna kräver nya nedläggningar av insatsförband och minskningar av vitala vapensystem.

Under kalla kriget kunde den svenska armén mobilisera 500 000 man. År 2000 kunde armén endast sätta in 60 000 soldater efter de nedskärningarnar som varit 1992, 19996 och år 2000.  Idag kan armén mobilisera 20 000 soldater, en siffra som nu tvingas ned till endast 12 500 man. Sverige har dessutom 120 stridsvagnar av modell Leopard 2. De tillhör världens mest moderna och bäst skyddade stridsvagnar. Endast 60 av dessa svenska leoparder väntas bli kvar. Sammantaget kan en tredjedel av armén kan komma att läggas ned.

Den nationella dimensionen saknas inom det svenska försvaret. Det är fel. Försvaret måste byggas ”inifrån och ut istället för utifrån och in” som kd:s försvarspolitiska talesman uttryckt.          

Efter Georgienkriget lovade de fyra partiledarna i regeringen att inga fler förband skulle läggas ned. För Sveriges och vår säkerhets skull hoppas jag att de står fast vid sitt ord. Det är upp till bevis nu. Regeringens trovärdighet i försvarsfrågan står på spel. Det är dags att visa handlingskraft. Visa väljarna att en borgerlig regering är beredd att prioritera trygghet och säkerhet även i tider av finansiell oro. Gör inte svenska folket besviket.

Såväl Göran Hägglund (kd) som Jan Björklund (fp) har tidigare varit ute och agerat försvarsmaktens beskyddare. Nu är det skarpt läge. Hägglund och Björklund borde som jag nämnt tidigare göra gemensam sak och se till att regeringen formar försvarsmaktens budget utifrån de upgifter som ålagts det svenska försvaret.

Om ÖB ger bistra besked om försvarets framtid på fredag så förväntar jag mig att Göran Hägglund och Jan Björklund kommer göra allt vad de kan för att de eventuella nedläggningarna av försvaret stoppas.

kopia-av-carlsson11

Christian Carlsson, ordförande KDU Stockholm Stad

Göran Hägglund om försvaret

Göran Hägglund förtjänar en stor eloge för att han valt att lyfta försvarsfrågan! Han visade på ett mycket tydligt sätt under riksdagens partiledardebatt att han på ett föredömligt sätt kan verka som en försvarsmaktens beskyddare. Såna beskyddare behövs det fler av. Efter Görans inlägg i partiledardebatten tycks nu lyckligtvis även folkpartiets ledare Jan Björklund ha vaknat till liv. Björklund ropade på ett starkare försvar häromdagen. Det är strålande anser KDU. Fortsätt med det!

Hägglund och Björklund borde göra gemensam sak i förhandlingarna med Tolgfors och moderaterna. Tillsammans borde man kräva ett starkare försvar och inte minst att försvarsbudgeten anpassas efter de uppgifter som försvaret har att lösa. Se hur Göran Hägglund (kd) går till angrepp mot den rödgröna nedskärningspolitik som väntar försvaret om vänsterpartierna får styra Sverige efter valet 2010. 

KDU i manifestation för Israel

Nu på fredag, den 23 januari, så deltar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i en manifestation till stöd för Israel. Manifestationen anordnas av moderata ungdomsförbundet (muf) med anledning av den senaste tidens oroligheter i mellanöstern. I och med manifestationen visar vi att vi står upp för Israels rätt att existera i fred. Israel är mellanösterns enda demokrati. Raketangreppen mot den israeliska civilbefolkningen från de palestinska terroristerna måste få ett slut. 

Den senaste tidens utveckling i Gaza som är mycket beklaglig. Vi lider med det palestinska folket, men den senaste tidens händelseutveckling kan aldrig motivera stöd åt terrorganisationen Hamas eller legitimera den antisemitism som vi ser breda ut sig. Judiska församlingar runt om i Sverige har utsatts för attentat. De uppkomna händelserna i Gaza har visat att terrorn även finns i Sverige.

Manifestationen kommer att hållas vid Blasieholmstorg 11 i Stockholm. Den börjar kl 18.00 och beräknas vara slut kl. 20.00. KDU Stockholm läns ordförande Marcus Jonsson kommer att tala. Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (m), moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman och liberala Ungdomsförbundets Frida Metso kommer också att medverka. Besök gärna manifestationen nu på fredag den 23 januari.

Öppna härbergen för alla hemlösa

Vi befinner oss i janurimånad, Sveriges kallaste årstid är här och ligger framför oss. Som bosatt i Stockholm och säkert även på flera andra håll runt om i vårt land så får man så här i köldens tider många gånger en extra tankeställare. Det är oundvikligt att bli alldeles extra illa berörd så här års, när man tänker på den fruktansvärda situation som alltför många människor i Sverige tvingas genomlida dagligen.

Jag tänker på situationen för landets hemlösa. Det är hjärtskärande att en lördagskväll på väg hem från Gamla Stan, behöva se människor i vårt land som tvingas trotsa den minusgradiga kylan för att rota i stadens papperskorgar. Deras enda förhoppning är att hitta något som ska kunna resultera i pengar till mat eller en natt på härbärget. Det är bedrövligt att den situationen är verklighet i ett välfärdssamhälle som Sverige.  

I Stockholm finns det 3081 hemlösa. Mellan 300-500 av dessa är uteliggare. Siffrorna presenterades för exakt två veckor sedan i Svenska Dagbladet och de är skrämmande höga. I Stockholm så garanteras bara de som är skrivna i kommunen tak över huvudet.  Till stadsmissionens daghärbärgen är alla välkomna men till natthärbärgena har kommuninvånarna förtur. Bara om det finns ledigt kan andra komma in, men deras hemkommun får då betala ett högre pris än vad Stockholm gör för sina egna hemlösa.

Den ovärdiga situation som råder för stadens hemlösa måste få ett slut. Jag är medveten om att hemlösheten är en komplex fråga och inget som löses i en handvändning. Drogmissbruk är många gånger en bidragande orsak till hemlösheten för att inte säga själva kärnan till att problemet uppstår. 

Frågan man ställer sig är dock varför det är så viktigt för politiken att göra skillnad på en hemlös stockholmare och en hemlös Solnabo. Istället för att människor ska behöva nekas värmen som det innebär att få komma in på härbärget på grund av att man står skriven i fel kommun, så menar jag att det vore på sin plats att Sveriges Kommuner och Landsting satte sig ner och förhandlade fram ett gemensamt avtal. Avtalet bör tillskriva alla hemlösa samma chans att komma in på härberget i den stad i landet där man befinner sig, oavsett var.

Givetvis skall den kommun som tar emot den hemlösa ha rätt att fakturera den hemlöses hemkommun för uppehället, något annat vore orimligt, men det vore kanske smakfullt om man i avtalet kanske kunde komma överens om att man ska göra det för samma kostnad som man själv betalar för sina hemlösa.

Jag vill härmed rikta en uppmaning till Sveriges kommuner och landsting att ta gemensamt ansvar för landets hemlösa. Vi vill se öppna härbergen för alla hemlösa.

kopia-av-carlsson1

Christian Carlsson, Ordförande KDU Stockholm Stad

CDU segrade i Hessen

De tyska kristdemokraterna i CDU inledde det man i Tyskland kallar för ”Superwahljahr 2009” på bästa tänkbara sätt. CDU tog tydligt hem segern i den västliga delstaten Hessen. Kristdemokraterna fick ungefär 37 procent av rösterna enligt de preliminära resultat som publicerades i olika tv-sändningar under gårdagen.

Socialdemokraterna SPD backade med hela 13 procentenheter till dryga 23 procent. De tyska kristdemokraterna talar nu om ”Rückwind” inför de kommande val som ska hållas i Tyskland under året. Flera delstatsval skall hållas, europaparlamentsvalet likaså och inte minst förbundsdagsvalet om åtta månader.

Svensk kristdemokrati har utan tvekan mycket att lära av CDU Desutschlands och CSU i Bayern.

Se filmen med anledning av delstatsvalet i Hessen nedan:   

Läs mer om CDU och CSU

Överbefälhavare Syrén

Under tisdagen träffade jag och KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers överbefälhavare Håkan Syrén för ett möte vid Högkvaret om situationen inom det svenska försvaret. Mötet var en introduktion inför Folk och försvars årliga rikskonferens som inleddes i Sälen idag. 

ÖB inledde med att ge en tillbakablick och påminde om den stora inverkan på försvaret som 2004 års försvarsbeslut medförde, då 10 av 30 enheter lades ner och 20-25 % av personalen inom försvaret tvingades gå. Dessa nedskärningar tillsammans med den stora omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar har utan tvekan präglat försvaret under senare år.

I och med att försvaret ställt om så har driftskostnaderna ökat med mellan en och en och halv miljard kronor. Det är betydligt dyrare att ha en soldat i tjänst i Afghanistan än i beredskap hemma i Sverige. Som KDU:are är det bara att beklaga att försvarsbudgeten inte i tillräckligt hög grad anpassats efter detta.

Planeringsanvisningarna som regeringen nu ställt till försvaret efterfrågar än mer av internationella åtaganden och insatser. Man vill att Sverige ska kunna dubbla antalet personer som befinner sig i internationell tjänst. Inte ens i det läget är man dock beredd att satsa mer pengar på försvaret. Inga förändringar i budgeten står att finna. Trots att försvarets köpkraft minskar så förväntar sig politikerna att kapaciteten inom försvaret ska öka. Det är en ekvation som blir svår att få ihop, en tuff utmaning för försvarsmakten. 

Under tisdagens möte gav Håkan Syrén en redogörelse om situationen för de svenska utlandsstyrkorna i Afghanistan och Kosovo, om den nyss hemkomna styrkan från Tchad och om den sjöstyrka som håller på att sättas samman för att kunna skickas ner till Somalias kuster för att bekämpa pirater.

Han talade också om de förändringar i personalförsörjningssystemet som föreslagits, om pliktutredningen som ännu ej slutrapporterats och om det ökade nordiska försvarssamarbetet som är i antågande. Det ökade nordiska försvarssamarbetet framstår allt mer som en förutsättning för att det svenska försvaret ska kunna lösa sina uppgifter på ett fullgott sätt i framtiden.

Det var ett spännande möte med överbefälhavare Syrén och det ska bli intressant att se vad som kommer ut av den fyra dagar långa rikskonferensen som just nu anordnas av Folk och försvar i Sälen.

KDU:s försvarsvänliga intressen bevakas på plats i Sälen av Charlie Weimers och förbundets försvarspolitiske talesman Christopher Dywik.

Charlie Weimers om kd:s framtid

KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers skriver på sin hemsida om kristdemokraternas framtid med anledning av Roland Poirer Martinssons ledare som tidigare omnämnts här på bloggen.

Charlie Weimers skriver exempelvis:

Kort och gott kan Rolands position sammanfattas i följande: Strunta i de som aldrig ändå kommer att gilla er. Bli inte ännu ett ljummet mittenparti. Kör hårt och erbjud väljarna ett klassiskt borgerligt alternativ.”

” Personligen anser jag att det ligger en del i det Roland lyfter fram. Det finns en snällism i mitt parti som inte alltid är bra för partiet.”

”Det går att agera moraliskt rätt utan att vara snällist, och det är vad partiet måste göra.”

”Jag är inte intresserad av att kristdemokraterna ska bli en del av en socialliberal allians. Vill de övriga partierna bilda en sådan kan de göra det utan oss. Vi ska som det kristdemokratiska alternativet vara väjarnas garanti för att alliansen inte blir socialliberal utan förblir borgerlig.”

” I en borgerlig politik ingår visserligen en hel del av den politik som regeringen redan idag driver, såsom exempelvis sunda statsfinanser, en kunskapsskola och mer valfrihet. Men där ingår också ett kluster av värderingar till stöd för familjen, klassisk bildning, ett nationellt försvar, etiska perspektiv och personligt ansvarstagande som inte finns bland socialliberaler.”

”Jag håller med Roland Poirier Martinsson om den väg framåt han skissar för kristdemokraterna. Men partiets vägval handlar för mig inte främst om strategi. Jag håller med honom för att jag vill se en modern borgerlig kristdemokrati och för att jag är en del av just det kluster han pekar på.”

Läs hela Charlie Weimers läsvärda inlägg här.

Roland Poirer Martinsson om kristdemokraterna

På dagens ledarsida i Svenska Dagbladet skriver författaren och filosofen Roland Poirer Martinsson ett intressant inlägg om Kristdemokraterna. Poirer Martinsson berömmer partiet organisatoriskt och administrativt, han menar att ledarskiktet i partiet tillhör några av landets skickligaste och att kristdemokraterna spelar i eliten kunskapsmässigt. Partiet får desutom stor beröm för det sätt man tar ansvar för Allians för Sverige.

Poirer Martinsson kritiserar dock partiet för dess profilering. Nyckeln till framgång ligger i att frågor som familjen först, låga skatter, starkt försvar, fri företagsamhet, lag och ordning och värderingsfrågorna får en än mer framskjuten roll i partiet, menar han. 

Läs Roland Poirer Martinssons: Kd:s experiment har nått vägs ände

Genusteori på dagis?

Den nya välfärden har publicerat en film på youtube som ifrågasätter om genusteori hör hemma på våra svenska förskolor. Vi är många som länge sett med stor skepsis på genuspedagogers och elitfeministers ambitioner att tvinga flickor att leka krig och pojkar att bära rosa. Det är minst sagt svårt att se det rimliga i den genusindoktrinering av barn som pågår i vårt land.

Sann jämställdhet handlar om att varje människa ska ha lika stor möjlighet att påverka sitt eget liv och att göra sin egna livsval, inte om vilka leksaker pojkar och flickor föredrar att leka med eller om att bekämpa skillnader som finns mellan kvinnor och män.