Vänsterkartellen – kommunister i regeringen?

Sveriges oppositionspartier bestående av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern har beslutat sig för att bilda gemensam regering om det socialistiska blocket vinner valet 2010. Det blir intressant att se hur dessa partier kommer klarar av att forma en gemensam politik utifrån den rödgröna röra som hittills präglat oppositionen.

Än mer intressant blir att se hur svenska folket reagerar på det faktum att en röst på socialdemokraterna på valdagen för första gången i historien också innebär en röst för kommunistiska ministrar i Rosenbad. Min bedömning är att den rödgröna röran kommer fortsätta prägla oppositionen och min stora förhoppning är att svenska folket på ett tydligt sätt tackar nej till Mona Sahlins oanständiga förslag att göra Ohly och hans kommunistiska anhang till ministrar på valdagen 2010.

Besök hemsidan: www.rödgrönallians.se