Alf Svensson – Om kultur och tradition

njalfsonya041

Kristdemokraternas förre detta partiledare Alf Svensson ryter ifrån. Svensson rycker ut till försvar av kultur och tradition. Den här gången gör han det på SVD brännpunkt där han kritiserar en rektors beslut i Småland att vägra eleverna julavslutning i kyrkan.

Alf Svensson frågar sig följande:

” Vad håller vi på med i vårt land? Har dumhetens fundamentalister, om de nu sitter i skolstyrelsen eller i andra kulturvårdande sammanhang, för avsikt att göra barn och ungdomar urarva vår tradition och vår kultur?”

Svensson talar vidare om vikten av att ge unga kunskap om den kulturhistoria och tradition som är vår samt om vikten av förståelsen för kulturens och traditionens språk.

Läs hela Alf Svenssons artikel: Dumhetens apostlar griper in

Gör gott för en god jul

Kristdemokratiska Ungdomförbundet driver just nu sin årliga julkampanj. Det här året driver frågan om införandet av det så kallade ”Gåvoavdraget”.

Julen innebär för de flesta av oss en höjdpunkt då familjen samlas och traditioner som stärker gemenskapen uppmärksammas. Vi äter god mat, delar ut julklappar och spenderar tid med våra allra närmaste. För många andra är julen dock en mörkare tid på året då hemlöshet, missbruk och social utsatthet i allt högre grad gör sig påmind.

Vi unga kristdemokrater vill uppmuntra till riktig solidaritet, solidaritet mellan människor. Vi vet att staten aldrig kommer att göra oss  människor lyckliga eller lösa alla våra problem. Trots att välfärdssamhället är tänkt att fånga upp människor som har problem så är det många som behöver en hjälpande hand, inte i första hand ifrån staten utan ifrån sina medmänniskor.

Det krävs att vi medborgare inte bara tar ansvar för oss själva utan också för de människor som finns i vår omgivning. KDU tycker att det ska vara lätt att göra rätt och således att det borde vara enklare att handla solidariskt. Därför vill vi införa avdragsrätt på skatten för gåvor till ideella organisationer. KDU tycker alltså att man ska kunna betala lite mindre i skatt om man väljer att skänka pengar till ideella organisationer.

Vi tror att fler människor skulle ta chansen att agera solidariskt och bidra till det civila samhället om förslaget om gåvoavdraget infördes. Vi vill att fler människor ska göra gott och att fler människor ska få en god jul. Därför anser vi att den bästa julklappen regeringen kan ge svenska folket är att att lagom innan jul göra ”gåvoavdraget” till verklighet.

Hannah Graaf och Sankta Lucia

dsc00145

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Stockholm Stad uppmärksammar Lucia genom att idag dra igång en veckas julkampanj. Glögg kommer att delas ut tillsammans med Kristdemokraterna på flera håll runt om i Stockholm under dagen. Vi från KDU kommer dels att kampanja på förra årets tema om att bevara jultraditionerna och dessutom på ett nytt tema som handlar om att uppmuntra till solidaritet mellan människor. Kampanjen heter Gör gott för en god jul.

KDU:s medlemstidning Ny framtid har förövrigt valt att uppmärksamma Lucia genom att pryda sitt decembernummer med ingen mindre än Hannah Graaf som Sankta Lucia. En glad och trevlig Lucia önskas alla läsare!

Vänsterkartellen – kommunister i regeringen?

Sveriges oppositionspartier bestående av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern har beslutat sig för att bilda gemensam regering om det socialistiska blocket vinner valet 2010. Det blir intressant att se hur dessa partier kommer klarar av att forma en gemensam politik utifrån den rödgröna röra som hittills präglat oppositionen.

Än mer intressant blir att se hur svenska folket reagerar på det faktum att en röst på socialdemokraterna på valdagen för första gången i historien också innebär en röst för kommunistiska ministrar i Rosenbad. Min bedömning är att den rödgröna röran kommer fortsätta prägla oppositionen och min stora förhoppning är att svenska folket på ett tydligt sätt tackar nej till Mona Sahlins oanständiga förslag att göra Ohly och hans kommunistiska anhang till ministrar på valdagen 2010.

Besök hemsidan: www.rödgrönallians.se

Stolthet och fördom

Den nystartade lokalavdelningen KDU Bromma har nu fått en egen hemsida. KDU Bromma har dessutom valt en slogan för sin lokalavdelning. Om ni tar en titt på hemsidan så kan ni där läsa om varför KDU Bromma har valt ”Stolthet och fördom” som sin slogan.. 

Spana in KDU Brommas hemsida på www.kdubromma.wordpress.com

Publicerat i KDU