Allians för Sveriges nya vänner

Ett nytt nätverk har bildats. Det kallar sig Alliansens vänner. ”Vi är vänner till Allians för Sverige” är det som står att läsa överst på de nya vännernas hemsida. Nätverket består av personer som själva står utanför partipolitiken men som ändå anser att bildandet av Allians för Sverige 2004 och maktskiftet 2006 varit bra för Sverige- Nätverket menar att borgerligheten leder landet i rätt riktning.

Alliansen är större än de fyra partierna! Det är ett utav nätverkets huvudbudskap. Det stämmer och det är därför glädjande att Alliansens vänner avser att aktivt bidra till en fortsatt alliansregering efter valet 2010.

Konceptet känns fräscht. Det är bra att det nu finns ett sätt för Alliansens supportrar att engagera sig för svensk borgerlighet även om de själva inte känner för att ta steget in i partipolitiken!

Läs mer på: www.alliansensvanner.se