KDU:s försvarspolitik gör succé

Rykten säger att KDU:s nyligen antagna försvarspolitik mottagits med öppna armar och stor entusiasm av värnpliktrådets kongress som hölls tidigare i veckan. Vid kongressen hölls en försvarspolitisk debatt mellan samtliga av riksdagspartiernas ungdomsförbund. KDU representerades av vår egen förbundsordförande Charlie Weimers.

Korridorssnacket efteråt och flera samtal under banketten tydde enligt uppgift på att Charlie gjort ett mycket bra intryck och att KDU:s nya försvarspolitik också attraherade väldigt många utav deltagarna vid kongressen.

Det är ett gott betyg till vårt fantastiska förbund att KDU:s försvarspolitik gör succé bland dem som själva är verksamma inom försvaret. Det visar på att vi för en ansvarsfull och verklighetsförankrad politik på området som är att räkna med. Inriktningen i det försvarspolitiska handlinsprogrammet har också fått stöd och beröm från flera framträdande militärer i moderpartiet Kristdemokraterna. Bror Steffenson och Karl Neretnieks är exempelvis två betydelsefulla personer som berömt huvuddragen i KDU:s nya försvarspolitik.

Vår försvarsvänliga politik med krav om ett starkare försvar och ökad operativ förmåga för att kunna försvara Sverige och delta i fler internationella insatser för att sprida fred, frihet och demokrati runt om i världen kan förhoppningsvis locka flera av de som applåderade KDU under värnpliktskongressen att själva ta steget in i ungdomsförbundet.

Det skulle vara glädjande att få hälsa dessa värnpliktiga varmt välkomna till Sveriges absolut viktigaste ungdomsförbund, nämligen Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. KDU kommer fortsätta sitt målmedvetna arbete på försvarsområdet. Vi är fast beslutna om att göra den egna försvarspolitiken till verklighet.