Civilrättslig samlevnadsbalk

Det är beklagligt att se hur Fredrik Reinfeldt och de andra partierna i regeringen väljer att köra över kristdemokraterna i äktenskapsfrågan. För en tid sedan presenterade Göran Hägglund ett kompromissförslag om en civilrättslig samlevnadslagstiftning för både hetero- och homosexuella par som överlämnade äktenskapsbegreppet till Sveriges kyrkor och samfund.

Göran Hägglunds förslag var ett sätt att försöka nå enighet inom Alliansen i en fråga där det råder totalt olika uppfattningar. Förslaget har fått stöd från allt ifrån  Sverige kyrkor och samfund, RFSU och Humanisterna.

Det känns därför mycket märkligt att Reinfeldt väljer att förkasta Göran Hägglunds utsträckta hand och helt överlämna frågan till Sveriges riksdag. Det mesta tyder på att den traditionella definitionen av äktenskapet nu kommer att avskaffas.

Vi kan hoppas att Göran Hägglunds samarbetsvilja trots sin egen och kristdemokraternas starka hållning i äktenskapsfrågan åtminstone kommer att ge stärkt stöd i väljaropinionen.