Seminarium med KDU Wermland

Helgen spenderades i Karlstad, Värmland. Jag var inbjuden till mitt tidigare hemdistrikt KDU Wermland för att leda ett samtal med distriktets medlemmar om Allians för Sveriges förda politik sedan maktskiftet 2006.

Vi kom att fokusera på vad som hänt på områdena jobbpolitik och brottsbekämpning och jag fick också tid att presentera förbundets nya europapolitik som antogs på KDU:s förbundsråd.

Ett stort tack till KDU Wermland för helgens trevliga medlemsaktivitet!

Publicerat i KDU

KDU Bromma har bildats

 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Stockholm stad fortsätter att växa sig starkt. Den 27 november 2008 startades ytterligare en lokalavdelning upp. KDU Bromma har bildats.

 

Torsdagen den 27 november startade KDU Stockholm Stad en ny lokalavdelning i Bromma. Engagerade KDU-medlemmar samlades under torsdagskvällen i Abrahamsberg för att hålla ett första årsmöte och grunda KDU Bromma. 

 

Jacob Albertsson valdes till lokalavdelningens ordförande. Jacob har i hela sitt liv bott i Bromma och han studerar också samhällsvetenskap på Blackebergs Gymnasium i sin hemort Bromma.

 

Jacob är mycket positivt inställd till sitt nya uppdrag och han ser fram emot att få leda den nystartade lokalavdelningen.

 

– Jag är övertygad om att ett förbund med traditionella värderingar har stor potential här i Bromma och jag vet att många ungdomar delar våra åsikter, säger han i en kommentar.

 

albertsson

Jacob Albertsson, Ordförande KDU Bromma.

 

Till vice ordförande för lokalavdelningen valdes Oscar Natt och Dag. Oscar läser även han samhällsvetenskapliga programmet fast på Bromma Gymnasium. Oscar ser fram emot det kommande arbetet.

– Vi kommer att vara en stark röst för familjetryggheten, försvaret och för att bevara monarkin. Jag och Jacob är sedan länge mycket goda vänner och vi kommer kunna leda KDU Bromma på ett bra sätt tillsammans, säger han.

 

Till ledamöter i styrelsen för KDU Bromma valdes Ninna Bergström och Christian Carlsson.

I och med KDU Bromma så har KDU Stockhom Stad lyckats med bedriften att starta tre nya lokalavdelningar i distriktet på mindre än tre månader.

– KDU Stockholm Stad fortsätter att vara starkt på gång. Vi har höga ambitioner för vårt distrikt och den tydliga visionen ligger fast. Det är skönt att se att vårt målmedvetna arbete ger resultat och jag är stolt över att dagens KDU är ett ungt och fräscht förbund att räkna med, säger Christian Carlsson, distriktsordförande för KDU Stockholm Stad.

Läs även hur KDU Östermalm kommenterar bildandet av KDU Bromma.

Publicerat i KDU

Allians för Sveriges nya vänner

Ett nytt nätverk har bildats. Det kallar sig Alliansens vänner. ”Vi är vänner till Allians för Sverige” är det som står att läsa överst på de nya vännernas hemsida. Nätverket består av personer som själva står utanför partipolitiken men som ändå anser att bildandet av Allians för Sverige 2004 och maktskiftet 2006 varit bra för Sverige- Nätverket menar att borgerligheten leder landet i rätt riktning.

Alliansen är större än de fyra partierna! Det är ett utav nätverkets huvudbudskap. Det stämmer och det är därför glädjande att Alliansens vänner avser att aktivt bidra till en fortsatt alliansregering efter valet 2010.

Konceptet känns fräscht. Det är bra att det nu finns ett sätt för Alliansens supportrar att engagera sig för svensk borgerlighet även om de själva inte känner för att ta steget in i partipolitiken!

Läs mer på: www.alliansensvanner.se

KDU:s försvarspolitik gör succé

Rykten säger att KDU:s nyligen antagna försvarspolitik mottagits med öppna armar och stor entusiasm av värnpliktrådets kongress som hölls tidigare i veckan. Vid kongressen hölls en försvarspolitisk debatt mellan samtliga av riksdagspartiernas ungdomsförbund. KDU representerades av vår egen förbundsordförande Charlie Weimers.

Korridorssnacket efteråt och flera samtal under banketten tydde enligt uppgift på att Charlie gjort ett mycket bra intryck och att KDU:s nya försvarspolitik också attraherade väldigt många utav deltagarna vid kongressen.

Det är ett gott betyg till vårt fantastiska förbund att KDU:s försvarspolitik gör succé bland dem som själva är verksamma inom försvaret. Det visar på att vi för en ansvarsfull och verklighetsförankrad politik på området som är att räkna med. Inriktningen i det försvarspolitiska handlinsprogrammet har också fått stöd och beröm från flera framträdande militärer i moderpartiet Kristdemokraterna. Bror Steffenson och Karl Neretnieks är exempelvis två betydelsefulla personer som berömt huvuddragen i KDU:s nya försvarspolitik.

Vår försvarsvänliga politik med krav om ett starkare försvar och ökad operativ förmåga för att kunna försvara Sverige och delta i fler internationella insatser för att sprida fred, frihet och demokrati runt om i världen kan förhoppningsvis locka flera av de som applåderade KDU under värnpliktskongressen att själva ta steget in i ungdomsförbundet.

Det skulle vara glädjande att få hälsa dessa värnpliktiga varmt välkomna till Sveriges absolut viktigaste ungdomsförbund, nämligen Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. KDU kommer fortsätta sitt målmedvetna arbete på försvarsområdet. Vi är fast beslutna om att göra den egna försvarspolitiken till verklighet.

Förbundsråd 2008 – Om Europa och försvaret

Den 15-16 november höll Kristdemokratiska Ungdomsförbundet förbundsråd i Linköping. Det var som vanligt en mycket trevlig helg tillsammans med KDU:are från olika delar av landet. Förbundsrådet var extra spännande eftersom vi även skulle behandla två politiska handlingsprogram.

EU-politiskt manifest

I det EU-politiska manifestet som antogs på förbundsrådet beskriver vi i KDU oss själva som realistiska europavänner. Vi ställer oss positiva till Europatanken som bygger på fred och frihet och som ligger till grund för den Europeiska Unionen. Vi menar dock att det är långt ifrån allt som varit positivt med hur EU har utvecklats under de senaste åren. Allt som kommer från EU är inte bra.

KDU anser att EU bör förbli ett mellanstatligt samarbete med de fyra friheterna i fokus och att EU endast ska fatta beslut på områden som de enskilda medlemsländerna inte klarar av att besluta om själva. Vi vill att makten fyttas neråt, närmare medborgarna. Vi vill se mer av mellanstatlighet, mindre av överstatlighet och vi vänder oss kraftfullt emot tanken om att bilda en gemensam europeisk superstat.

Förutom den fria rörligheten så anser KDU att EU ska föra en gemensam kamp mot internationell brottslighet och terrorism samt att man ska förebygga och bekämpa de internationella miljöhoten. Det finns också stora fördelar med en synkroniserad biståndspolitik där EU arbetar fram gemensamma frihandelsavtal för att hjälpa fattiga delar av världen att lyfta sig ur sin fattigdom.

Områden som EU idag inkräktar på men som man istället borde hålla sina fingrar borta ifrån är å andra sidan arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och skattepolitiken. KDU tror på ett Europa under devisen ”Enhet genom mångfald”. Vi tror på ett Europa där det råder respekt för nationella olikheter och där medlemsländerna kan lära av varandra.    

Ett mycket viktigt beslut från förhandlingarna om det EU-politiska manifestet på förbundsrådet är KDU:s nej till Lissabonfördraget. Vi anser att Lissabonfördraget har fallit genom att Irland röstat nej till detsamma i en folkomröstning. KDU skulle dessutom hellre se en stadga som sätter ett tak för vad EU ska syssla med istället för det golv för vad EU minst ska syssla med som föreslås i Lissabonfördraget.

KDU säger nej till euron till dess att en ny folkomröstning i Sverige har hållits och vi vill avskaffa EU:s jordbruksstöd som idag står för ca 40 % av EU:s budget. EU:s jordbrukspolitik CAP snedvrider konkurrensen på bekostnad av Europas konsumenter och fattigare länder utanför EU.

Försvars- och säkerhetspolitiskt handlingsprogram

KDU:s försvarspolitiska handlingsprogram betonar vikten av ett starkare svenskt försvar. Det får vara slut med den tid som varit då försvarsbudgeten fungerat som en budgetreglator och ständig hjälpgumma så fort som finansministern ansett sig behöva skära i budgeten.

Det svenska försvaret är vår yttersta garant för fred, demokrati, frihet och människovärde. Ett starkt svenskt försvar innebär således ett starkt försvar av fred, demokrati och frihet och inte minst ett starkt försvar och skydd av människovärdet. Det svenska försvarets främsta uppgift är att skydda Sverige mot väpnat angrepp och budgeten måste anpassas efter försvarsmaktens behov.

KDU vill se en upprustning av det svenska försvaret, utveckla dess operativa förmåga samt öka Sveriges militära åtaganden internationellt. Vi vill att truppförsörjningen skall ske genom ett obligatoriskt värnpliktssystem med komplettering av kontraktsanställningar. KDU anser även Sverige bör utöka sitt samarbete med NATO och att vi bör ta initiativ till ett utökat nordiskt försvarssamarbete.

Sataniskt, elakt och väldigt konservativt

“Det är bara ett uttryck för hur misslyckad och satanisk som regeringens så kallade arbetslinje är. […] Det är sataniskt, elakt och väldigt konservativt”

– Mona Sahlin till SR- Ekot om den borgerliga regeringens arbetslinje.

Det kommer bli svårt för väljarna att ta Mona Sahlin på allvar om hon även i fortsättningen kommer att beskylla sina politiska motståndare för att agera sataniskt eller för att de för en satanisk politik. Någon gång får såväl rimlighetens som anständighetens gräns anses vara passerad. Mona Sahlin har passerat båda.

Hur lämplig verkar Mona Sahlin vara för posten som Sveriges statsminister? Inte särskilt..

Hennes uttalande i Sveriges Radio igår var pinsamt, bara pinsamt…

Socialdemokraterna rasar i opinionen

I Demoskops senaste väljarbarometer rasar socialdemokraterna med hela 5,8 %. Det socialdemokratiska tappet i väljaropinionen har gjort att det nu endast skiljer 5,3 procentenheter mellan blocken. Samtliga regeringspartier i Allians för Sverige går framåt.

Moderaterna ökar med 0,6 procentenheter och har nu 29,0 %, Centerpartiet går fram med 0,9 procentenheter och har 5,4 % och Folkpartiet ökar med hela 1,5 procentenheter till 6,4 %. Kristdemokraterna ökar också mycket starkt, med 1,2 procentenheter. Vårt parti får endast 4,4 % i undersökningen men mätningen visar en stark positiv trend för kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna i väljaropinionen.