Hårdare straff med kristdemokraterna

I går kom den statliga utredningen SOU 2008:85 med rubriken Straff i proportion med brottets allvar. Sveriges brottslingar kommer snart kunna känna av hårdare straff med Kristdemokraterna och Allians för Sverige.

Straffnivåutredningens huvudsakliga ansvar har varit att föreslå ändringar i lagstiftningen som syftar till att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. KDU har länge velat skärpa straffen, inte minst för för vålds- och sexualbrott och därför var det glädjande att höra justitieminister Beatrice Ask berätta om den nya utredningen på nyheterna igår. Hon är helt rätt ute när hon säger att det svenska folket är missnöjt över de nuvarande straffskalorna. Samhället måste tydligare ta ställning för brottsoffret och kräva upprättelse.

Förslagen som utredningen presenterade går i huvuddrag ut på att straffen för allvarliga våldsbrott ska skärpas och att det särskilt ska beaktas om brottet inneburit allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Straffskalorna för grov misshandel och utpressning skall också ändras och större hänsyn skall tas till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter vid brotten. Inte minst så skall återfall i brott dessutom resultera i strängare straff på ett mer konsekvent sätt än tidigare vilket många med mig länge har väntat på.

Läs hela SOU:n på regeringens hemsida: Straff i proportion till brottets allvar