I polemik med Birgitta Ohlsson (fp)

Socialliberalerna Birgitta Ohlsson och Amelie Tarchys (fp), kritiserar mitt tidigare inlägg i tidningen Mitt i, om att vårdnadsbidraget i Stockholm och den ökade valfriheten för stadens barnfamiljer kommer att leda till starkare stockholmsfamiljer.

Birgitta Ohlsson antyder genom hänvisningar till citat från bland andra JämO, att vårdnadsbidraget skulle minska jämställdheten mellan kvinnor och män och innebära minskad makt och inflytande för kvinnor.

 

Ohlsson och JämO delar en mycket märklig syn på vårdnadsbidraget. De måste även dela en märklig syn på vad som är att betrakta som jämställdhet.

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om att etablera en gemensam värdegrund och en människosyn om alla människors lika värde i vårt samhälle. Det handlar om att varje medborgare ska ha möjlighet att göra sina egna livsval och påverka sin egen situation, oberoende av vilket kön man har, och utan att någon annan i samhället motverkar detta.

 

Om en människa av egen fri vilja väljer att stanna hemma längre tid med sina barn, att prioritera karriären eller ett otraditionellt yrke så gör inte det denna människas val till mer eller mindre jämställt.

 

Vem är Birgitta Ohlsson att tala om för Stockholms kvinnor att det skulle vara mer jämställt av dem att välja karriären framför den egna familjen? Vem är Birgitta Ohlsson att vilja förvägra svenska pappor rätten att korta ner sin arbetstid genom vårdnadsbidraget för att kunna spendera mer tid med sina barn? Vem är Birgitta Ohlsson att tala om för landets barnfamiljer att just deras barn mår bäst av att sättas på dagis istället för att spendera mer tid med familjen?

 

Vårdnadsbidraget handlar om att erbjuda valfrihet åt Stockholms småbarnsfamiljer att välja hur de själva vill lägga upp den egna tiden med barnen. Vårdnadsbidraget ökar därmed såväl kvinnors som mäns inflytande över den egna vardagen.

 

Argumentationen att mer valfrihet för Stockholms mammor och pappor skulle minska valfriheten och inflytandet för Stockholms kvinnor är märklig. Svenska kvinnors inflytande skulle knappast öka om Birgitta Ohlsson och andra klåfingriga politiker fattade besluten om familjelivet åt dem. 

 

Det är dessutom osmakligt att Ohlsson använder kvinnor från andra kulturer som kommit till vårt land, som ett slagträ i debatten och som ett argument för att begränsa andra kvinnors valfrihet i Sverige.

 

Vissa kvinnor från andra kulturer som kommit till Sverige förtrycks och hålls tillbaka, och det stämmer att många invandrare har svårt att integreras och komma in på arbetsmarknaden. Det problemet löser vi dock inte genom att attackera vårdnadsbidraget eller genom att minska valfriheten i samhället.

 

Istället handlar det om att Sverige måste föra en integrationspolitik med svenska språket och arbete i fokus och tydligt förmedlar våra värderingar om alla människors lika värde utifrån den kristna etik och västerländska humanism som vårt svenska samhälle vilar på.

 

 

Christian Carlsson

Ordförande KDU- Stockholm Stad

1 tanke på “I polemik med Birgitta Ohlsson (fp)

  1. Pingback: Fatta någon gång! « Ebba Busch

Kommentarer är stängda.