Kärnkraftsbesök i Finland

(Olkiluotos kärnkraftverk)

Måndagen den 6 oktober och tisdagen den 7 oktober hade jag förmånen att bjudas med av Forum för energi och tillväxt för ett besök på temat energi i Finland.

Efter att ha tagit flyget från Stockholm till Åbo tillsammans med bland andra KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers, riksdagsledamöterna Lars Hjälmered (m), Sofia Arkelsten (m), Erik A. Eriksson (c), och en representant från SSU så väntade en timmes bussfärd till kärnkraftsanläggningen i Olkiluoto, västra Finland. Med på resan fanns också flera borgerliga tjänstemän från folkpartiet och centerpartiet och en rad lobbyister från exempelvis EON, Vattenfall, Plast- och Kemiföretagen, Fortum och Skogsindustrierna.

Det var ett intressant besök i Olkiluoto som bjöd på föreläsning om verksamheten i de två  befintliga reaktorerna och även om bygget av en tredje reaktor på anläggningen. Senare hann vi också med att göra ett besök inne i reaktor OL1 och även att besöka slutförvaret av låg- och mellanaktivt materiel hela 600 m under marken.

Det är imponerande att se med vilken effektivitet som kärnkraften kan producera sin energi och hur överlägsen den är andra energikällor i det avseendet.

Den andra dagen startades i ett rasande tempo. Bussresa ner till Helsingfors och besök i den finska riksdagen var det som stod överst på agendan. Väl där träffade vi Sanna Perkiö, ledamot för Samlingspartiet och vi träffade även representanter från Svenska folkpartiet. Syftet med mötet var att vi skulle kunna diskutera och utbyta erfarenheter kring svensk, finsk och nordisk energipolitik.

Behovet av flexibilitet när det gäller EU:s förnybarhetsmål för energiproduktion var något som blev oerhört påtagligt av diskussionen. En ökad flexibilitet är nödvändig för att kunna åstadkomma en förbättrad energieffektivisering i Norden och Europa som helhet. Ett mer flexibelt system för förnybarhetsmålen skulle kunna öka möjligheterna att producera kostnadseffektiv och miljövänlig energi på en och samma gång.

Vi fortsatte dagen med lunch och föreläsning hos de Finska Skogsindustrierna och därefter med ett besök hos arbetsgivarorganisationen Finsk energiindustri. Sedan var var det dags att flyga hem till Stockholm och Sverige.

Sammantaget var det två mycket trevliga och givande dagar med många intressanta möten och riktigt bra flyt i programmet. Det var också trevligt för mig, som aldrig tidigare varit i Finland, att få besöka en stad som Helsingfors och se hur många fina byggnader som finns där och även hur likt Finland är Sverige.

Ett stort tack till Forum för energi och tillväxt för dessa dagar!

(Helsingfors domkyrka)