Socialdemokraterna ökar otryggheten

Kristdemokraten Stefan Attefall är ordförande i riksdagens finansutskott och sammanfattar socialdemokraternas budgetalternativ på ett bra sätt!

” Socialdemokraternas budgetalternativ spär på den otrygghet många människor känner inför den internationella finansoron och den avmattade konjunkturen i Sverige. Att höja inkomstskatterna, göra det dyrare att anställa och höja hushållens elkostnader är fel politik i det läge vi befinner oss i. En sådan politik skulle öka arbetslösheten, minska människors köpkraft och försämra svenska företags konkurrenskraft.”  

” Socialdemokraterna lovar i sin budget mer bidrag till allt och alla. Där regeringen satsar stora resurser satsar socialdemokraterna ännu mer. Detta trots att de själva under sina tolv år i regeringsställning inte satsade en enda krona på många av de områden som de nu lyfter fram som särkskilt viktiga. För att finansiera dessa ökade utgifter ska skatterna höjas rejält, totalt med 72 miljarder kronor den kommande treårsperioden, varav höjda arbetsgivaravgifter på 31 miljarder kronor. Den politiken skulle i sin tur öka arbetslösheten.”

” Utöver dessa försämringar vill socialdemokraterna minska människors valfrihet bland annat genom att slopa vårdnadsbidraget, avskaffa avdragsrätten för hushållstjänster, säga nej till den planerade barnomsorgspengen samt minska valfriheten inom vården och omsorgen. Deras politik leder till att enskilda människor och familjer får mindre makt över sina liv och blir mer styrda av staten.”

” Socialdemokraterna gjorde ingenting för pensionärerna under sina tolv år vid makten. Inte minst de med lägst pensioner, ofta kvinnor över 85 år, halkade efter under deras regeringsperiod. Nu när alliansregeringen gör en stor satsning försöker socialdemokraterna övertriumfa regeringen, trots att de själva inte sänkte skatten för dem med de lägsta pensionerna. Deras trovärdighet i att sänka skatten för våra äldre är minimal efter tolv år i regeringsställning utan åtgärder.”