Stockholmstjejer mår dåligt

För en tid sedan presenterades ”Stockholmsenkäten 2008”. Hela 6400 elever i årskurs nio har fått svara på en rad frågor om hur de mår, vilka vanor och beteenden som de har.

Det är bekymmersamma siffror som enkäten avslöjar. Den visar att var tredje tjej i årskurs nio i Stockholm ofta känner sig ledsen utan att veta varför, att nära en tredjedel av alla tjejer i årskurs nio säger sig vilja ändra mycket på sig själva och att en av fem av desamma inte känner att de duger till.

Stockholmsenkäten visar med tydlighet ett behov av kristdemokratiska idéer om människovärde och värdegrund i Stockholm och i samhället i stort. Det behövs starkare familjer, mer av värdegrundsarbete, självkännedom och livskunskap i skolan för att öka tryggheten bland unga.

KDU kräver också att skolkuratorer ska finnas på varje högstadium och gymnasieskola. Vi kräver hårdare tag mot mobbning och kränkande beteende i skolan, exempelvis genom ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande och genom rapporteringar hem till elevens föräldrar. Dessutom vill vi satsa på ungdomspsykiatrin och bland annat skapa fler platser för patienter med ätstöringar såsom anorexia och bulimi.

Vi människor måste dock sluta tro att politiker, skolan eller staten ska kunna lösa alla våra problem. KDU tror nämligen inte att de nämnda stockholmstjejerna i nian automatiskt kommer börja må bättre bara för att politikerna i riksdagen fattar beslut om att skjuta till ytterligare pengar till ungdomspsykiatrin. 

Såna åtgärder behövs som tidigare nämnts, men vi tror också att vi som enskilda människor i högre grad måste börja ta hand om varandra. Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att staten ska komma och lösa alla våra eller våra vänners problem. Staten kommer aldrig kunna gör oss eller våra medmänniskor lyckliga. Istället handlar det om att ta sitt personliga ansvar för sig själv och sina medmänniskor och om att våga erbjuda hjälp människor emellan.

KDU:s strävan är med andra ord långt mycket större än att enbart finna stöd för anslagsbeslut i Sveriges riksdag. Vi arbetar för att förändra värderingar i samhället och om att påverka människors inställning till sig själva och till sina medmänniskor. På så vis hoppas vi i KDU på flera plan kan påverka samhället i rätt riktning, mot en tryggare tillvaro för exempelvis de unga stockholmstjejer som idag mår dåligt.