Försvarsseminarium

 

(Bror Stefenson)

På måndagskvällen anordnade Kristdemokraterna ett försvarspolitiskt seminarium i landstingshuset i Stockholm. Temat var ”Hur står det till med Försvaret?”. Vi diskuterade bland annat vilken riktning Sveriges försvarspolitik håller på att ta och hur väl det svenska försvaret står rustat inför framtidens utmaningar.

Huvudgäst för kvällen var ingen mindre än Bror Stefenson, svensk amiral och kristdemokrat som tidigare varit chef för såväl kustflottan som försvarsstaben. Kristdemokraternas riksdagsledamot och representant i försvarsutskottet, Else-Marie Lindgren var också inbjuden gäst. Tillsammans med Stefenson svarade hon på medlemmarnas frågor om försvaret.

Förutom ett gäng glada KDU:are så fanns även en rad andra prominenta deltagare på plats. Bland annat så deltog Generalmajor Karlis Neretnieks. Även Dag Sundström som den 8 augusti i år publicerade ett debattinlägg om försvaret på SVD-brännpunkt med rubriken Sverige rubbar nordisk balans deltog vid seminariet.

Det finns en hunger inom partiet att på allvar lyfta försvarsfrågorna. Vi är många som vill profilera Kristdemokraterna som ett försvarsvänligt parti. Med trygghet, människovärde och demokrati som genomgående tema för all vår politik så skulle det kännas naturligt om partiledningen valde att göra försvaret till en profilfråga. Det svenska försvaret är utan tvekan vår yttersta garant för upprätthållande fred, frihet, demokrati, säkerhet och människovärde.

Kristdemokraterna ska vara ett borgerlighetens trygghetsparti. På samma sätt som vi redan idag talar om trygghet och stabilitet för den enskilde, inom familjen, inom äldreomsorgen och om trygghet på gator och torg så bör vi också tala om nationell och försvarspolitisk trygghet.

Sveriges försvarspolitik måste byggas ”inifrån och ut istället för utifrån och in” som Else-Marie Lindgren uttryckte. Utgångspunkten för försvaret måste först och främst vara att försvara Sveriges gränser och territoriella intregritet. Med det som grund bör vi sedan på ett solidariskt sätt även delta i internationella insatser och operationer runt om i världen. 

Det ska bli intressant att följa den försvarspolitiska utvecklingen inom partiet och inte minst blir det intressant att se hur KDU:s försvarspolitiska handlingsprogram kommer att se ut efter slutbehandlingen på förbundsrådet. Handlingsprogrammet har goda förutsättningar att bli en bra slutprodukt som KDU kan skicka med partiet att inspireras av i de fortsatta diskussionerna.

(Ovanstående foton: Kristdemokraterna)