Göran Hägglund om budgeten för 2009

Andra höjdpunkter i regeringens budget:

– Jobbskatteavdragets tredje steg införs och innebär sänkt skatt för alla som arbetar.

– Inkomstgränsen för att behöva betala statlig inkomstskatt höjs och befriar fler svenskar från de orättvisa marginalskatterna.

– Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter leder till ett bättre företagsklimat där fler företag har råd att anställa så att fler människor kan komma i arbete.

– Sänkt skatt för pensionärerna som nu får mer pengar kvar i plånboken.

– Sänkt socialavgift och allmän löneavgift för unga som leder till att det blir attraktivare för arbetsgivare att anställa unga människor.

– 900 miljoner kronor satsas år 2010 för att få fler invandrare i arbete.

– Satsningar på ett starkare militärt försvar genom att 2,2 miljarder kronor satsas på Sveriges förbandsverksamhet.

– Satsningar på ett starkare rättsväsende genom att regeringen skjuter till 785 miljoner kr för nästa år.