Försvara och bevara äktenskapet

Socialister och liberaler i Sverige kämpar hårt för att avskaffa det traditionella äktenskapet. Istället strävar man efter att göra äktenskapet könsneutralt. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) står som enda etablerade ungdomsförbundet upp för det traditionella äktenskapet. Vi tänker försvara det.  

Äktenskapet har traditionellt sett, alltid varit en samlevnadsform som handlat om familjebildning mellan kvinna och man. Det var också av den anledningen som den svenska partnerskapslagen infördes. Det ansågs diskriminerande att det inte fanns någon reglerad samlevnadsform som syftade till stabila relationer mellan homosexuella då äktenskapet fanns till för kvinna och man. Vi i KDU anser att det var positivt att partnerskapslagen kom till.

KDU ser familjen som en grundpelare och verklig hörnsten i vårt samhälle. Vi är mycket väl medvetna om att familjer i vårt moderna samhälle ser ut på olika sätt och att familjebildningarna i vissa fall förändras över tid. KDU inser ändå värdet av familjen, både som en nära gemenskap för enskilda människor och som en minsta byggsten för vårt samhälle.

Vår positiva syn på familjen gör att vi också har en positiv syn på familjebildning. Det är något som tydligt skiljer oss från den politiska vänstern och liberala krafter i Sverige. Minns t ex hur vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman för några år sedan skanderade ”Död åt familjen”.

Äktenskapet mellan man och kvinna finns till för att stärka och stötta familjen och är den samlevnadsform som på ett naturligt sätt bidrar till familjebildningen i vårt land. Det är av den anledningen som det traditionella äktenskapet förtjänat en särställning i svensk lagstiftning och det är därför som vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill bevara äktenskapet.

Genom partnerskapslagen har homosexuella och bisexuella par fått ett symboliskt erkännande och juridiska rättigheter som helt motsvarar äktenskapets. Den homosexuella parrelationen har fått ett erkännande i sig själv och i sin egen rätt. Det råder inte längre några tvivel om att dagens partnerskapslagstiftning ger homosexuella par ett fullkomligt skydd mot diskriminering och det finns därför inte heller någon som helst anledning att avskaffa det nuvarande äktenskapet till förmån för ett könsneutralt sådant.      

Trots att professorer i civilrätt och familjerättsliga experter tydligt påpekat att det inte föreligger någon form av diskriminering mellan de båda samlevnadsformerna så fortsätter högljudda protester mot det traditionella äktenskapet, för könsneutrala äktenskap. Frågan blir då, varför?

Svaret är att förslaget om könsneutrala äktenskap olyckligt nog blivit en symbolfråga. Det handlar om en vilja att öka acceptansen för den homosexuella parrelationen. Problemet är bara att den viljan övergått i ett angrepp på den heterosexuella samlevnadsform som äktenskapet utgör.

Att avskaffa äktenskapet och sedan fylla det med annat innehåll kommer knappast att få acceptansen för homosexuella parrelationer att öka. Istället river det upp starka känslor hos människor som anser att äktenskapet bör få fortsätta att vara vad det alltid har varit. Vi i KDU menar istället att det bästa sättet att uppvärdera den homosexuella parrelationen är att visa ett kraftfullt stöd till förmån för dagens partnerskapslagstiftning!

På samma sätt som vi i KDU menar att partnerskapslagen som samlevnadsform för homosexuella förtjänar sitt erkännande i sin egen rätt, så kräver vi i KDU att äktenskapet som samlevnadsform för heterosexuella och för familjebildningen ska få behålla sitt erkännande i sin egen rätt.

Det är på tiden att socialister och liberaler lämnar det traditionella äktenskapet i fred. I stället för att avskaffa det traditionella äktenskapet så borde de andra politiska ungdomsförbunden och riksdagspartierna ägna sin energi åt att uppvärdera partnerskapet. KDU vill uppvärdera partnerskapet. Vi står samtidigt upp för traditionen och vi är fast beslutna om att försvara och bevara äktenskapet.

 

Christian Carlsson, Ordförande KDU-Stockholm Stad

2 tankar på “Försvara och bevara äktenskapet

  1. Pingback: Fokus » Måndagsläsning 29/9–08

  2. Pingback: Det juridiska definitionen äktenskapet avskaffat « Christian Carlsson (kd)

Kommentarer är stängda.