Draken och samhällsansvaret

Tidigare i sommar presenterade flera kristdemokrater i Stockholm en idé om att starta ungdomsverksamhet i den gamla biografen Draken på Kungsholmen. Initiativet är en reaktion på den otrygghet och det våld som många unga i Stockholm tvingas leva med som en del av sin vardag.

För att skapa en tryggare samhällsmiljö för oss som är unga krävs en mängd åtgärder. Det krävs en politik som uppmuntrar till starkare stockholmsfamiljer, frivilligorganisationer och vuxna människor som tillsammans med polisen kan synas på stan. Det krävs att det finns medborgare som visar civilkurage, medmänniskor som är beredda att lyssna och att det förs diskussioner om etik och moral i Stockholms skolor.

Vi i KDU tror att ett utbud av drogfria aktiviteter för ungdomar också spelar en roll för att öka tryggheten och stabilitetet bland unga. Därför ställer vi oss positiva till initiativet att starta ungdomsverksamhet på Kungsholmen i Drakens lokaler. För oss i KDU är det dock viktigt att den här typen av initiativ kommer underifrån, från medborgarna och på privata aktörers initiativ.

KDU efterfrågar inte ett ”ungdomens hus” som skall finansieras helt av skattebetalarna. Istället är KDU:s förhoppning att representanter från näringslivet ska kunna gå in i projektet tillsammans med Stockholm Stad för att gemensamt stödja de frivilligorganisationer som är beredda att bedriva ungdomsverksamheten  på Kungsholmen.

Draken skulle kunna bli ett föregångsexempel på hur näringslivet och det civila samhället, med stöd från staden kan agera för att ta ett gemensamt samhällsansvar för Stockholms unga!