Sänkt skatt för pensionärerna

Så kom idag beskedet från den borgerliga regeringen som så många av oss väntat på. Det blir sänkt skatt för pensionärerna!

Vi kristdemokrater har drivit på starkt för att stärka våra äldres ekonomi. Det är för oss alldeles självklart att den medborgare som arbetat hårt eller varit hemma för att ta hand om barn och familj skall belönas med en värdig pension. Det är våra äldre som tillsammans med tidigare generationer byggt upp vårt land och dessa människor förtjänar givetvis en rejäl belöning.  

Regeringens senaste förslag innebär att drygt 90% av alla pensionärer som hunnit fylla 65 år den 1 januari 2009 kommer att få sänkt skatt. Göran Hägglund och (kd) har med andra ord gjort ett mycket bra jobb i budgetförhandlingarna. Den sänkta skatten för pensionärerna är välbehövlig och skattelättnaden kommer att bli viktig. En stor eloge till Hägglund och regeringen som väljer att prioritera de äldre!