Sarah Palin – McCains vice president

John McCain har valt sin vice president och valet föll på Sarah Palin, den republikanska guvernören från Alaska. Palin är en 44 år ung kvinna och fembarnsmor som nu förhoppningsvis kan ge ny energi åt John McCains kampanj. Det finns förhoppningar om att Palin ska kunna locka kvinnliga väljare att rösta på McCain framför Obama, men framförallt så kommer Palins vicekandidatur kunna få den republikanska väljarbasen på fötter igen. 

Sarah Palin appellerar till grupper inom det republikanska partiet som McCain tidigare haft svårt att mobilisera. Det handlar om de starkt konservativa i det republikanska partiets högerfalang.

Sarah Palin har gjort sig känd för att framgångsrikt ha bekämpat korruption. Hon har minskat de offentliga utgifterna och sänkt förmögenhetsskatterna i Alaska och hon har profilerat sig i energifrågorna. Liksom John McCain så är Sarah Palin fast besluten om att göra USA energioberoende. Palin är för att bevara äktenskapet och står upp för så kallade ”family values”.

Valet av Sarah Palin är helt klart intressant och framtiden lär utvisa om det blir ett lyckat val. Oavsett vilket så ger Sarah Palin utan tvekan en helt annan lyster till presidentvalet och hon har redan bidragit till att ge en fräschare bild av John McCains valkampanj.

Se hela Sarah Palins tal efter John McCains presentation