Försvarsseminarium

 

(Bror Stefenson)

På måndagskvällen anordnade Kristdemokraterna ett försvarspolitiskt seminarium i landstingshuset i Stockholm. Temat var ”Hur står det till med Försvaret?”. Vi diskuterade bland annat vilken riktning Sveriges försvarspolitik håller på att ta och hur väl det svenska försvaret står rustat inför framtidens utmaningar.

Huvudgäst för kvällen var ingen mindre än Bror Stefenson, svensk amiral och kristdemokrat som tidigare varit chef för såväl kustflottan som försvarsstaben. Kristdemokraternas riksdagsledamot och representant i försvarsutskottet, Else-Marie Lindgren var också inbjuden gäst. Tillsammans med Stefenson svarade hon på medlemmarnas frågor om försvaret.

Förutom ett gäng glada KDU:are så fanns även en rad andra prominenta deltagare på plats. Bland annat så deltog Generalmajor Karlis Neretnieks. Även Dag Sundström som den 8 augusti i år publicerade ett debattinlägg om försvaret på SVD-brännpunkt med rubriken Sverige rubbar nordisk balans deltog vid seminariet.

Det finns en hunger inom partiet att på allvar lyfta försvarsfrågorna. Vi är många som vill profilera Kristdemokraterna som ett försvarsvänligt parti. Med trygghet, människovärde och demokrati som genomgående tema för all vår politik så skulle det kännas naturligt om partiledningen valde att göra försvaret till en profilfråga. Det svenska försvaret är utan tvekan vår yttersta garant för upprätthållande fred, frihet, demokrati, säkerhet och människovärde.

Kristdemokraterna ska vara ett borgerlighetens trygghetsparti. På samma sätt som vi redan idag talar om trygghet och stabilitet för den enskilde, inom familjen, inom äldreomsorgen och om trygghet på gator och torg så bör vi också tala om nationell och försvarspolitisk trygghet.

Sveriges försvarspolitik måste byggas ”inifrån och ut istället för utifrån och in” som Else-Marie Lindgren uttryckte. Utgångspunkten för försvaret måste först och främst vara att försvara Sveriges gränser och territoriella intregritet. Med det som grund bör vi sedan på ett solidariskt sätt även delta i internationella insatser och operationer runt om i världen. 

Det ska bli intressant att följa den försvarspolitiska utvecklingen inom partiet och inte minst blir det intressant att se hur KDU:s försvarspolitiska handlingsprogram kommer att se ut efter slutbehandlingen på förbundsrådet. Handlingsprogrammet har goda förutsättningar att bli en bra slutprodukt som KDU kan skicka med partiet att inspireras av i de fortsatta diskussionerna.

(Ovanstående foton: Kristdemokraterna)

KDU Västerort startas upp

Den 25 september startades en ny KDU-avdelning upp i Stockholm Stad, nämligen KDU- Västerort. Bildandet av KDU-Västrort blir den andra lokalavdelningsstarten för distriktet på bara en månad!

Det är skönt att se att KDU-Östermalm nu får konkurrens när det gäller att göra anspråk på titeln som den hetaste avdelningen i Stockholm. Jag är övertygad om att våra lokalavdelningar i Västerort och på Östermalm kommer att sporra varandra och att det kommer leda till nya framsteg inom distriktet.

Den nya lokalavdelningen i Västerort omfattar stadsdelarna Spånga, Tensta, Hässelby, Vällingby och Kista. Själv så hade jag glädjen att personligen få närvara vid lokalavdelningens bildande. Jag fanns på plats dels som ordförande för KDU-Stockholm Stad men jag hade också blivit inbjuden att fungera som mötesordförande.

Till KDU-Västerorts första ordförande i ordningen valde årsmötet Joy Dison. Joy är bosatt i Spånga och pluggar just nu första år på Östra real där hon läser juridik. De andra som valdes att ingå i KDU- Västerorts lokalavdelningsstyrelse var Madeleine Stjernström, Viola Yousef och Rebecca Dison. 

Det var ett mycket trevligt första årsmöte med KDU-Västerort. Kaffe, te, fikabröd och levandeljus. Det var stämningsfullt och inspirerande diksussioner om lokalavdelningens framtid och dagsaktuell politik följde. Det ska bli grymt kul att se tjejerna i Västerort dra igång sitt lokalavdelningsarbete under hösten. De är laddade och distriktsstyrelsen är beredd att stötta om det behövs!

KDU-Västerorts hemsida: www.kduvasterort.wordpress.com

Publicerat i KDU

Allianskväll för ungdomsförbunden i Stockholm

Igår, den 24 september anordnade KDU-Stockholm Stad en allianskväll tillsammans med MUF, LUF och CUF i Stockholm Stad. Det blev en mycket lyckad och trevlig kväll för de fyra borgerliga ungdomsförbunden. Alliansträffen som gick under temat ”Halvtid i mandatperioden” handlade om hur Allians för Sverige förberett sig inför valet 2010 och vilka strategier man kommer att vidta för att vända opinionen.

Dagen till ära så höll vi till i Moderata partikansliets stora och smakfullt inredda praktssal. Det var tur med tanke på att trycket till alliansaktiviteten var så stort att sittplatserna inte ens räckte till. Sammankomsten lockade hela 85 st unga alliansare till moderaternas partihögkvarter i Gamla Stan.

Moderator för kvällen var ingen mindre än Timbros vd Maria Rankka och bland de som blivit inbjudna att sitta i expertpanelen fanns flera andra tunga namn. De borgerliga representanterna var Pär Henriksson, kommunkationschef (m), Henrik Ehrenberg, stabschef för Göran Hägglund (kd), Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp) och Anders Flanking, partisekreterare (c).

Det var roligt att se så många taggade företrädare för Alliansen på en och samma gång. Extra kul att så många KDU:are fanns på plats, såväl gamla som helt nya medlemmar. Det kändes att våra medlemmarna var nöjda med kvällen och att vi tillsammans gick än mer stärkta och laddade när vi gick därifrån.

Utan att avslöja för mycket så kan vi konstatera att det finns all anledning att se ljust på framtiden för Allians för Sverige och vi har med rätta stora förhoppningar på vad vi kommer kunna  åstadkomma innan valet 2010.

Siktet för de borgerliga ungdomsförbunden är nu inställt på en enda sak. Vi tänker skjuta vänsterkartellen i sank och se till att Alliansen vinner valet 2010! Förberedelserna för oss i Stockholm började redan igår… 

En stor eloge skall avslutningsvis riktas till ombudsmännen Natalia (luf), Alexander (muf), Elisabeth (cuf) och Madde (kdu) som stått för planeringen av alliansträffen!

Göran Hägglund om budgeten för 2009

Andra höjdpunkter i regeringens budget:

– Jobbskatteavdragets tredje steg införs och innebär sänkt skatt för alla som arbetar.

– Inkomstgränsen för att behöva betala statlig inkomstskatt höjs och befriar fler svenskar från de orättvisa marginalskatterna.

– Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter leder till ett bättre företagsklimat där fler företag har råd att anställa så att fler människor kan komma i arbete.

– Sänkt skatt för pensionärerna som nu får mer pengar kvar i plånboken.

– Sänkt socialavgift och allmän löneavgift för unga som leder till att det blir attraktivare för arbetsgivare att anställa unga människor.

– 900 miljoner kronor satsas år 2010 för att få fler invandrare i arbete.

– Satsningar på ett starkare militärt försvar genom att 2,2 miljarder kronor satsas på Sveriges förbandsverksamhet.

– Satsningar på ett starkare rättsväsende genom att regeringen skjuter till 785 miljoner kr för nästa år.

Skattebarometern

Skattebetalarnas förening har startat en kampanjhemsida. På hemsidan finns fakta om det orimligt höga skattetryck som fortfarande råder i Sverige, trots att den borgerliga regeringen sänkt skatterna. Det finns också en skattebarometer som mäter ditt personliga skattetryck. Surfa in på: www.skatterna.se

Försvara och bevara äktenskapet

Socialister och liberaler i Sverige kämpar hårt för att avskaffa det traditionella äktenskapet. Istället strävar man efter att göra äktenskapet könsneutralt. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) står som enda etablerade ungdomsförbundet upp för det traditionella äktenskapet. Vi tänker försvara det.  

Äktenskapet har traditionellt sett, alltid varit en samlevnadsform som handlat om familjebildning mellan kvinna och man. Det var också av den anledningen som den svenska partnerskapslagen infördes. Det ansågs diskriminerande att det inte fanns någon reglerad samlevnadsform som syftade till stabila relationer mellan homosexuella då äktenskapet fanns till för kvinna och man. Vi i KDU anser att det var positivt att partnerskapslagen kom till.

KDU ser familjen som en grundpelare och verklig hörnsten i vårt samhälle. Vi är mycket väl medvetna om att familjer i vårt moderna samhälle ser ut på olika sätt och att familjebildningarna i vissa fall förändras över tid. KDU inser ändå värdet av familjen, både som en nära gemenskap för enskilda människor och som en minsta byggsten för vårt samhälle.

Vår positiva syn på familjen gör att vi också har en positiv syn på familjebildning. Det är något som tydligt skiljer oss från den politiska vänstern och liberala krafter i Sverige. Minns t ex hur vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman för några år sedan skanderade ”Död åt familjen”.

Äktenskapet mellan man och kvinna finns till för att stärka och stötta familjen och är den samlevnadsform som på ett naturligt sätt bidrar till familjebildningen i vårt land. Det är av den anledningen som det traditionella äktenskapet förtjänat en särställning i svensk lagstiftning och det är därför som vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill bevara äktenskapet.

Genom partnerskapslagen har homosexuella och bisexuella par fått ett symboliskt erkännande och juridiska rättigheter som helt motsvarar äktenskapets. Den homosexuella parrelationen har fått ett erkännande i sig själv och i sin egen rätt. Det råder inte längre några tvivel om att dagens partnerskapslagstiftning ger homosexuella par ett fullkomligt skydd mot diskriminering och det finns därför inte heller någon som helst anledning att avskaffa det nuvarande äktenskapet till förmån för ett könsneutralt sådant.      

Trots att professorer i civilrätt och familjerättsliga experter tydligt påpekat att det inte föreligger någon form av diskriminering mellan de båda samlevnadsformerna så fortsätter högljudda protester mot det traditionella äktenskapet, för könsneutrala äktenskap. Frågan blir då, varför?

Svaret är att förslaget om könsneutrala äktenskap olyckligt nog blivit en symbolfråga. Det handlar om en vilja att öka acceptansen för den homosexuella parrelationen. Problemet är bara att den viljan övergått i ett angrepp på den heterosexuella samlevnadsform som äktenskapet utgör.

Att avskaffa äktenskapet och sedan fylla det med annat innehåll kommer knappast att få acceptansen för homosexuella parrelationer att öka. Istället river det upp starka känslor hos människor som anser att äktenskapet bör få fortsätta att vara vad det alltid har varit. Vi i KDU menar istället att det bästa sättet att uppvärdera den homosexuella parrelationen är att visa ett kraftfullt stöd till förmån för dagens partnerskapslagstiftning!

På samma sätt som vi i KDU menar att partnerskapslagen som samlevnadsform för homosexuella förtjänar sitt erkännande i sin egen rätt, så kräver vi i KDU att äktenskapet som samlevnadsform för heterosexuella och för familjebildningen ska få behålla sitt erkännande i sin egen rätt.

Det är på tiden att socialister och liberaler lämnar det traditionella äktenskapet i fred. I stället för att avskaffa det traditionella äktenskapet så borde de andra politiska ungdomsförbunden och riksdagspartierna ägna sin energi åt att uppvärdera partnerskapet. KDU vill uppvärdera partnerskapet. Vi står samtidigt upp för traditionen och vi är fast beslutna om att försvara och bevara äktenskapet.

 

Christian Carlsson, Ordförande KDU-Stockholm Stad

Draken och samhällsansvaret

Tidigare i sommar presenterade flera kristdemokrater i Stockholm en idé om att starta ungdomsverksamhet i den gamla biografen Draken på Kungsholmen. Initiativet är en reaktion på den otrygghet och det våld som många unga i Stockholm tvingas leva med som en del av sin vardag.

För att skapa en tryggare samhällsmiljö för oss som är unga krävs en mängd åtgärder. Det krävs en politik som uppmuntrar till starkare stockholmsfamiljer, frivilligorganisationer och vuxna människor som tillsammans med polisen kan synas på stan. Det krävs att det finns medborgare som visar civilkurage, medmänniskor som är beredda att lyssna och att det förs diskussioner om etik och moral i Stockholms skolor.

Vi i KDU tror att ett utbud av drogfria aktiviteter för ungdomar också spelar en roll för att öka tryggheten och stabilitetet bland unga. Därför ställer vi oss positiva till initiativet att starta ungdomsverksamhet på Kungsholmen i Drakens lokaler. För oss i KDU är det dock viktigt att den här typen av initiativ kommer underifrån, från medborgarna och på privata aktörers initiativ.

KDU efterfrågar inte ett ”ungdomens hus” som skall finansieras helt av skattebetalarna. Istället är KDU:s förhoppning att representanter från näringslivet ska kunna gå in i projektet tillsammans med Stockholm Stad för att gemensamt stödja de frivilligorganisationer som är beredda att bedriva ungdomsverksamheten  på Kungsholmen.

Draken skulle kunna bli ett föregångsexempel på hur näringslivet och det civila samhället, med stöd från staden kan agera för att ta ett gemensamt samhällsansvar för Stockholms unga!

KDU-Östermalm

KDU i Stockholm Stad har tidigare i veckan startat upp en ny lokalavdelning. Den 2 september startades KDU- Östermalm på Nybrogatan i Stockholm. Läs pressmeddelandet på den nystartade lokalavdelningens hemsida www.kduostermalm.wordpress.com.

KDU Östermalm har funnits tidigare i KDU Stockholm Stads historia så vi är förstås extra stolta och glada över att åter ha etablerat oss på Östermalm. KDU Stockholm Stad är starkt på gång. Vi har höga ambitioner för vårt distrikt med en tydlig vision och vi kan redan nu avslöja att ytterligare en lokalavdelning är på gång.

Publicerat i KDU