Sommarvåldet ökar i Stockholm

Sommaren är underbar i Stockholm. Den består av sol, bad, glass, fester och trevliga skärgårdsturer. Allt har dessvärre inte förändrats till det bättre under de heta sommarmånaderna. Sommarvåldet har ökat.

Under perioden juni och juli anmäldes hela 2 683 våldsbrott. Det innebär en ökning med minst 7 % jämfört med förra sommaren och i genomsnitt 44 anmälda våldsbrott varje dag. Statistiken har tagits fram av Brottförebyggande rådet och förväntas stiga ytterligare eftersom inte alla anmälda våldtäkter ännu tagits med i beräkningen. Värst drabbad är stadsdelen Norrmalm.

Det är tydligt att satsningar på fler poliser även behövs i Stockholm. Det handlar dels om poliser som kan utreda de brott som redan begåtts men framförallt om fler synliga poliser som kan patrullera gator och torg för att förhindra att nya brott begås.

De senaste två månaderna har våldsbrotten ökat kraftigt men KDU:s åtgärder för ett tryggare Stockholm är många. Vi inser exempelvis behovet av starkare stockholmsfamiljer och vill sätta ett tydligare fokus på ”rätt och fel” samt ”etik och moral” i skolan. Vi kräver hårdare straff för den som bryter mot lagen och fler poliser på gator och torg! 

För att citera KDU- Stockholm Stads tidigare skämtsamma kampanj så skulle Stockholm behöva ”en snut i varje knut”. Det känns skönt att veta att Kristdemokraterna och den borgerliga regeringen håller på att infria vallöftet om 20 000 poliser innan år 2010 och att fler poliser till särskilt brottsutsatta områden är på väg.