Manifestation mot Rysslands krigshandlingar

Nu på lördag den 16 augusti klockan 12.00 arrangerar KDU en manifestation mot Rysslands krigshandlingar i Georgien. Manifestationen arrangeras tillsammans med MUF, LUF, CUF och Magasinet Neo och kommer att äga rum utanför ryska ambassaden på Gjörwellsgatan 31 i Stockholm. Bekräftade talare är Gunnar Hökmark, europarparlamentariker (m) och vice ordförande i EPP, samt författaren Johan Norberg.  

Alla som vill stödja demokratiska krafter i Ryssland och som tar avstånd från Kremls försök att med våld undergräva grannländers strävan efter demokrati och internationellt samarbete är välkomna att delta.