Rädda Karlstads nöjesliv

I Karlstad har den politiska majoriteten med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet presenterat en rad förslag om hur man vill begränsa öppettiderna för stadens krögare och nattklubbar. Det är ett olyckligt initiativ som tagits i min tidigare hemstad.

Sin storlek till trots har Karlstad med sina 90 000 invånare lyckats göra sig ett namn för sitt goda och aktiva uteliv. Karlstad har beskrivits som Sveriges krogtätaste stad. Ett levande uteliv är en förutsättning om staden vill kunna öka sin attraktionskraft som turiststad och nå sitt mål om 100 000 invånare. 

Socialdemokraternas inskränkande förslag är direkt motverkande när det gäller att skapa ett levande uteliv i Karlstad. Partiet föreslår att uteserveringar ska vara tvungna att stänga senast klockan 22.00 under vardagar och vid midnatt på fredagar och lördagar. I dag finns det möjlighet att hålla öppet till klockan 01.00 såväl vardag som helgdag i staden. 

Vänsterstyret föreslår också att de nattklubbar och dansställen som idag har möjlighet att hålla öppet till klockan 02.00 alla dagar i veckan ska vara tvungna att stänga senast klockan 01.00 på vardagar samt att möjligheten att söka alkoholserveringstillstånd till klockan 03.00 vid internationella arrangemang i staden försvinner.

Den rödgröna majoriteten i Karlstad är mer än lovligt naiv om den tror att tidsbegränsningarna kommer att hindra folk från att röra sig på stan eller att dricka alkohol. Det enda som sker med vänsterförslagen är att drickandet förflyttas från stadens krogar, där det sker under kontrollerade former, till andra platser.

Inte nog med detta. De nya förslagen kommer endast att gälla nya tillstånd vilket leder till en snedvriden konkurrens mellan stadens nya och gamla krögare.

För er som tycker att minskade öppettider på Karlstads krogar verkar vara en dum idé finns följande länkar:

Rädda Karlstads nöjes- och uteliv

www.rörej.se