Krafttag mot sexhandeln

Frågan om att bekämpa trafficking och sexhandel i Sverige och Europa har länge varit en prioriterad fråga för oss i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Förtrycket av unga kvinnor och barn som tvingas till sexuella tjänster och lidande måste få ett slut.    

Vi har tidigare presenterat flera kraftfulla åtgärder för att komma framåt i denna fråga. Ge polisen mer resurser och ökad befogenhet att ingripa vid misstanke om trafficking och hårdare straff för den som bedriver människohandel. Stärk det internationella polissamarbetet inom ramen för Europol och erbjud alla offer för människohandel uppehållstillstånd. Det är några av KDU:s tidigare förslag.      

Igår presenterade Kristdemokraterna inom ramen för den borgerliga regeringen en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel. Regeringens satsar 210 miljoner på 36 åtgärder mot sexhandel och prostitution inom de närmaste två åren.

De brottsbekämpande myndigheterna får nära 75 miljoner för att intensifiera arbetet mot just prostitution och trafficking och man föreslår en lagskärpning. Regeringen satsar också på ökat stöd till de utsatta i form av skyddat boende och uppsökande verksamhet. Ökat samarbete inom ramen för Europol och Interpol omnämns också i handlingsplanen och regeringen lovar att ta ytterligare initiativ för att stärka samarbetet mot exploateringen av människor under Sveriges ordförandeskap i EU 2009.

Det är skönt att se hur regeringen nu tagit ett tydligt initiativ i den här frågan. Det handlar inte bara om att ta krafttag mot den organiserade brottsligheten utan också om att hjälpa de kvinnor och barn som farit illa på grund av prostitution. Det handlar som så många gånger förr om att tydligt slå vakt om människovärdet!

Starkare Stockholmsfamiljer

I Stockholm införs idag Kristdemokraternas vallöfte och paradfråga vådnadsbidraget! De föräldrar som vill stanna hemma längre tid med sin barn när de är små får äntligen möjligheten.

När valfriheten nu även har nått familjens område och de socialistiska pekpinnarna sakta men säkert håller på att plockas bort från den svenska familjepolitiken hoppas KDU- Stockholm Stad att den nyvunna valfriheten ska leda till än starkare Stockholmsfamiljer.

Vi kristdemokrater ger nu stadens föräldrar möjlighet att själv styra över den egna barnomsorgen utifrån sitt barns och sin familjs förutsättningar, önskemål och behov.  Det innebär att vi tillsammans med Stockholms barnfamiljer har vunnit en stor seger över den politiska vänstern och de socialliberala krafterna i vårt land! Det är en glädjens dag idag. 

Varje famlj är precis som varje enskild människa unik. Det innebär att vi har olika förutsättningar och behov. Därför är det av största vikt att familjepolitiken präglas av valfrihet. Vissa barn trivs bra på dagis medan andra skulle må bättre om de fick spendera mer tid med sin mamma och pappa under de första uppväxtåren.

En familjepolitik som tar hänsyn till varje familjs enskilda situation och erbjuder flera olika lösningar för hur barnomsorgen ska ordnas ökar möjligheten för föräldrarna att hitta ett alternativ som passar just deras familj. På det sättet menar vi i KDU att införandet av vårdnadsbidraget inte bara leder till ökad valfrihet utan också till starkare Stockholmsfamiljer.