Skriftliga omdömen i höst!

I förra veckan beslutade regeringen att skriftliga omdömen skall införas för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. Vi i KDU   välkomnar regeringens initiativ!

Precis som utbildningsminster Jan Björklund (fp) påpekade i regeringens pressmeddelande så har föräldrar rätt till tydlig information om hur det går för barnen i skolan.

Det finns stora fördelar med skriftliga omdömen jämfört med de muntliga omdömen som idag ges till föräldrar vid barnens utvecklingssamtal. En sådan fördel är att lärarna än tydligare kommer känna det stora ansvaret att verkligen fokusera på varje enskild elevs kunskapsutveckling och beteende i skolan. En tydligare fokusering på den enskilde eleven är en förutsättning för att lärarna ska kunna prestera tydliga och precisa skriftliga omdömen och en sådan fokusering tror vi gynnar elevernas utveckling. 

Den kanske största positiva fördelen med skriftliga omdömen är ändå att de blir lättare att följa upp eftersom de på ett naturligt sätt kommer ligga till grund när nästa skriftliga omdöme skall upprättas!

KDU säger äntligen och hoppas nu även att regeringens sjugradiga betygsskala snart kan bli verklighet!