Grindes: ”Försvarspolitik som genusprojekt”

Anette Grinde valde att på onsdagen den 11 juni, under rubriken Försvarspolitik som genusprojekt, ifrågasätta min och Christopher Dywiks debattartikel Omdömeslöst av försvarsministern.

Som Grinde skulle kunna se om hon läser vår debattartikel en gång till så välkomnar både jag och Dywik fler kvinnor till försvaret. Det gör vi för att vi tror att män och kvinnor kan tillföra olika kvalitéer i försvarsarbetet precis som Grinde själv också skriver i sitt inlägg.

Det vi starkt vänder oss emot är att sänka de fysiska kraven för att på så sätt locka fler kvinnor. Det här har nämligen Sveriges försvarsminister givit uttrck för. Sänks de fysiska kraven på de fyrsiskt krävande befattningarna så försvagas vårt försvar, oberoende av om det bemannas av män och kvinnor. Det kan vem som helst förstå.

Det är ett faktum att flera kvinnor inte lever upp till de ställda kraven för fysisk styrka som finns inom försvaret. De kan därför inte göra värnplikt. Däremot så finns det också många kvinnor som faktiskt når upp till kraven och som får göra värnplikt. Detsamma gäller oss män. Många män når aldrig upp till de fysiska kraven medan andra gör det.

Det finns ingen rimlig anledning att för den sakens skull minska de fysiska kraven. Grinde nämner att båda könen ska ha lika stor rätt och skyldighet att delta i samhällets åtaganden så som i det svenska försvaret.

Varje svensk man och kvinna som lever upp till de fysiska och psykiska kraven har rätt att söka värnpliktsutbuildning. Det föreligger således ingen diskriminering i det avseendet. Jag håller dessutom med Grinde om att varje svensk man och kvinna har en skyldighet att ställa sig till samhällets förfogande i försvarsarbetet. Däremot äger inte någon medborgare överhuvudtaget rätt att delta i försvarsarbetet i en position som han eller hon inte är lämpad för.

Att en soldat i armén måste kunna bära ett visst antal kilo och besitta en viss lägsta nivå av styrka och muskelmassa är lika självklart som att en stridspilot måste kunna se. Det gäller oavsett om man är man eller kvinna. Att försvara någon annan ordning blir förståss orimligt.

Christian Carlsson
Ordförande KDU-Stockholm Stad