Moderaterna – ett lugn i bensinskattestormen?

Såväl Fredrik Reinfeldt som Göran Hägglund lovade sänkt bensinskatt inför valet 2006. Det gjorde man för att det var viktigt att underlätta för alla de som människor som faktisk är beroende av bilen i vårt land. Oftast handlar just det om människor boende på glesbygden med knappa resurser. Den andra anledningen var att man kunde konstatera att höga bensinskatter faktiskt inte får människor att åka mindre bil. Därmed slog man också fast att den den höga bensinskatten inte klarar av att fylla sitt eget syfte, dvs att minska bilåkandet och ha en positiv inverkan på miljön. 

Både Reinfeldt och Hägglund kom efter valet populistiskt nog att vända kapporna efter medias klimatvindar. Man höjde bensinskatten till priset av att brutna vallöften, ett agerande som förståss är helt oacceptabelt oavsett vad man tycker i sakfrågan! 

Det var med den bakgrunden skönt att höra att Moderaterna och Reinfeldt nu åter tycks kommit till insikt. Partiet har haft samråd med sina medlemmar. Det Reinfeldt kunde konstatera är att det ”mullrar” i leden mot de höjda skatterna, han sa att han tyckte det var viktigt att lyssna till detta och han ställde sig tveksam till fortsatt höjda drivmedelsskatter! 

Reinfeldts uttalanden utgör ett tillfälligt lugn i bensinskattestormen. Vi i KDU fortsätter att kräva sänkt bensinskatt trots Hägglunds omsvängning! Hoppas även att Kristdemokraternas medlemmar vågar ryta till vid sommarens riksting och att man avslår den miljöpolitiska arbetsgruppens förslag om höjda drivmedelsskatter!        

Läs gärna mitt tidigare inlägg: Slaget om bensinskatten inte över!