Lär av de senaste åren LO!

Det är anmärkningsvärt men tyvärr inte särskilt förvånande att läsa om LO:s beslut att verka för höjda ersättningsnivåer i A-kassan. Nivåerna ska om LO får bestämma inte bara höjas till 80%, utan till 90%! Facket är i och för sig känt för att ta stor hänsyn till vad som gynnar egna medlemmar och mindre till vad som gynnar samhället i stort. Det är trots detta märkligt att LO inte lärt något av vad de senaste åren visat!

Det ska självklart finnas en värdig grundtrygghet för alla medborgare den dagen man hamnar utanför arbete. Det är alldeles givet för mig som kristdemokrat. En sådan grundtrygghet erbjuder det svenska samhället. Det är samtidigt visat att länder med riktigt höga bidragsnivåer, som LO nu föreslår, har färre människor som arbetar och fler som försörjer sig på bidrag jämfört med andra länder. Sverige under socialdemokraterna var ett sådant land! Den borgerliga regeringen inom ramen för Allians för Sverige har nu sett till att det mönstret brutits utan att ha riskerat medborgarnas grundtrygghet. Framgångsreceptet heter lägre ersättningsnivåer, fler i arbete och sänkta skatter!

När incitamenten till arbete minskas genom höga bidragsnivåer, så höga att det lönar sig mer att leva på bidrag än att ta ett riktigt arbete, är man farligt ute. Det låter otroligt, men sant är att när socialdemokraterna styrde Sverige så var just detta många svenskars verklighet. Det lönade sig mer för vissa att förlita sig på bidragen från staten än att ta klivet ut i arbetslivet och försörja sig själva!

LO:s strävanden i det här avseendet får aldrig bli verklighet igen. De samhällen där arbete inte lönar sig är dömda till undergång, de tillhör det förgångna och borde förpassas till historieböckerna en gång för alla!