Hägglunds olyckliga kärlek till mitten

Att Kristdemokratiska kvinnoförbundet stod till vänster om den övriga kristdemokratiska rörelsen, det visste vi redan sedan tidigare. Kvinnoförbundet står inte ens upp för partiets ideologiska huvudfråga om vårdnadsbidrag och valfrihet åt familjen. Efter att ha tagit del av de ord som Göran Hägglund öppnade upp årets riksting i Norrköping med så kan vi tyvärr ana en osund dragning åt den politiska mitten även hos vår partiledare.  

Göran Hägglund inledde rikstingstalet med att ställa sig den retoriska frågan ”vad passar bättre för ett mittenparti som kristdemokraterna än att samlas i mittens rike”. Detta med anspelning på att staden Norrköping brukar kallas för Peking och att Kina kallas mittens rike.

Slutsatsen att det parti som står upp för traditionella värderingar, vill bevara äktenskapet, sänka skatterna, ha starkare familjer och ett tydligt fokus på rätt och fel skulle vara ett ”mittenparti” är aningen märklig. Att ta ansvar för ekonomi eller naturens resurser är inte heller något som är särskilt utmärkande för partier som är mitten.

Kristdemokraterna är ett ”mitten-höger” alternativ i svensk politik. Varför försöker Hägglund framställa Kristdemokraterna som ”mitten”? Förhoppningsvis är rikstingstalets inledande ord bara ett misslyckat politiskt infall från någon förvirrad talskrivare. Det är i såna fall ett infall vi mer än gärna glömmer.        

Svenska Dagbladets P J Anders Linder lyfter på ett bra och träffande sätt upp Kristdemokraternas kanske största problem just nu. Linder skriver på sin blogg följande visdomsord:     

” Partiet har en olycklig kärlek till mitten, mainstream, det ofarliga, snälla och lättuggade.”

” Om kd satsade på det man är bra på skulle man kunna vara attraktivt för ganska många borgerliga väljare. Men kd har en olycklig kärlek till sina sämsta idéer.”

P. J Anders Linders inlägg i fulltext

Göran Hägglund och övriga partiledningen bör ta Svenska Dagbladets råd till sig om man vill att partiet ska lyfta i opinionsmätningarna och prestera bra i valet 2010!  

Valfrihet i Stockholms äldreomsorg

Stockholms äldre får nu tack vare äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) och hennes allianskollegor i Stockholms stadshus ökad valfrihet!

Från och med den 1 juli får alla stockholmare som beviljats plats i vård- och omsorgsboende möjlighet att själva välja var de vill bo. Stockholms stadshus har nu i och med detta på ett mycket imponerande sätt lyckats prestera två stora valfrihetsreformer på bara ett halvår! Först ut var reformen ”Vårdval Stockholm” och nu är det alltså dags för den stora valfrihetsreformen för våra äldre. Reformen kommer ge Stockholms äldre möjlighet att välja mellan nära 100 olika boenden!

Konkurrens mellan aktörer och äldreboenden är sunt. Det leder till ökad kvalité inom äldreomsorgen och mångfalden av boenden ökar dessutom chansen för att varje enskild ska hitta ett boende som passar just han eller henne.   

Genom att låta stockholmarna välja själv har Kristdemokraterna än en gång visat att man är ett parti som vill stärka medborgarens inflytande över den egna vardagen, över sitt eget liv. Det är glädjande!

Som ordförande för KDU – Stockholm stad är jag stolt över det arbete som Kristdemokraterna och Alliansen i Stockholms stadshus visat upp. Vi hoppas och tror att Kristdemokraterna och Alliansen är beredda att fortsätta på samma inslagna väg!

 

 

Skriftliga omdömen i höst!

I förra veckan beslutade regeringen att skriftliga omdömen skall införas för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. Vi i KDU   välkomnar regeringens initiativ!

Precis som utbildningsminster Jan Björklund (fp) påpekade i regeringens pressmeddelande så har föräldrar rätt till tydlig information om hur det går för barnen i skolan.

Det finns stora fördelar med skriftliga omdömen jämfört med de muntliga omdömen som idag ges till föräldrar vid barnens utvecklingssamtal. En sådan fördel är att lärarna än tydligare kommer känna det stora ansvaret att verkligen fokusera på varje enskild elevs kunskapsutveckling och beteende i skolan. En tydligare fokusering på den enskilde eleven är en förutsättning för att lärarna ska kunna prestera tydliga och precisa skriftliga omdömen och en sådan fokusering tror vi gynnar elevernas utveckling. 

Den kanske största positiva fördelen med skriftliga omdömen är ändå att de blir lättare att följa upp eftersom de på ett naturligt sätt kommer ligga till grund när nästa skriftliga omdöme skall upprättas!

KDU säger äntligen och hoppas nu även att regeringens sjugradiga betygsskala snart kan bli verklighet!

Grindes: ”Försvarspolitik som genusprojekt”

Anette Grinde valde att på onsdagen den 11 juni, under rubriken Försvarspolitik som genusprojekt, ifrågasätta min och Christopher Dywiks debattartikel Omdömeslöst av försvarsministern.

Som Grinde skulle kunna se om hon läser vår debattartikel en gång till så välkomnar både jag och Dywik fler kvinnor till försvaret. Det gör vi för att vi tror att män och kvinnor kan tillföra olika kvalitéer i försvarsarbetet precis som Grinde själv också skriver i sitt inlägg.

Det vi starkt vänder oss emot är att sänka de fysiska kraven för att på så sätt locka fler kvinnor. Det här har nämligen Sveriges försvarsminister givit uttrck för. Sänks de fysiska kraven på de fyrsiskt krävande befattningarna så försvagas vårt försvar, oberoende av om det bemannas av män och kvinnor. Det kan vem som helst förstå.

Det är ett faktum att flera kvinnor inte lever upp till de ställda kraven för fysisk styrka som finns inom försvaret. De kan därför inte göra värnplikt. Däremot så finns det också många kvinnor som faktiskt når upp till kraven och som får göra värnplikt. Detsamma gäller oss män. Många män når aldrig upp till de fysiska kraven medan andra gör det.

Det finns ingen rimlig anledning att för den sakens skull minska de fysiska kraven. Grinde nämner att båda könen ska ha lika stor rätt och skyldighet att delta i samhällets åtaganden så som i det svenska försvaret.

Varje svensk man och kvinna som lever upp till de fysiska och psykiska kraven har rätt att söka värnpliktsutbuildning. Det föreligger således ingen diskriminering i det avseendet. Jag håller dessutom med Grinde om att varje svensk man och kvinna har en skyldighet att ställa sig till samhällets förfogande i försvarsarbetet. Däremot äger inte någon medborgare överhuvudtaget rätt att delta i försvarsarbetet i en position som han eller hon inte är lämpad för.

Att en soldat i armén måste kunna bära ett visst antal kilo och besitta en viss lägsta nivå av styrka och muskelmassa är lika självklart som att en stridspilot måste kunna se. Det gäller oavsett om man är man eller kvinna. Att försvara någon annan ordning blir förståss orimligt.

Christian Carlsson
Ordförande KDU-Stockholm Stad

Nationaldagsfirande med KDU

I dag hissar vi i KDU våra blågula fanor och ger oss ut för att fira Sveriges nationaldag! Frågan att göra Nationaldagen till helgdag var något som vårt ungdomsförbund kämpade hårt för. Vi behöver inte längre kämpa i frågan. I stället kan vi skörda frukterna av vårt arbete och njuta av vad vi åstadkommit.

Inför årets nationaldagsfirande har KDU-Stockholm Stad bjudit in hela KDU-Sverige till nationaldagsfirande i huvudstaden!

Sommarfesten börjar kl 13.00 med picnic i Drottningholms slottspark. Därefter tar vi skärgårdsbåten in till stan för att promenera upp till Skansen och det sedvanliga nationaldagsfirandet med H.M Konungen. I år får vi även lyssna till Arméns Musikkår, Charlotte Perelli och Lill-Babs. Konferencier är ingen mindre än Claes Elfsberg!

Varmt välkomna önskar vi alla KDU:are som väljer att delta i dagens nationaldagsfirande.

Detsamma önskar vi även de partister som önskar sluta upp i firandet under dagen!

En trevlig nationaldag önskas alla läsare!

Weimers i P1 om presidentvalet!

I morse diskuterade KDU:s förbundsordförande Charlie Weimers det amerikanska presidentvalet i P1 Morgon! Han debatterade till förmån för John McCain mot SSU:s Jytte Guteland som stöder Barack Obama. Debatten kom att handla om presidentkandidaternas person, deras inställning till abort, Irak och frihandel.

Charlie gjorde mycket bra ifrån sig!

Lyssna: Sista primärvalen i USA, Ungdomsförbundsordföranden.

Moderaterna – ett lugn i bensinskattestormen?

Såväl Fredrik Reinfeldt som Göran Hägglund lovade sänkt bensinskatt inför valet 2006. Det gjorde man för att det var viktigt att underlätta för alla de som människor som faktisk är beroende av bilen i vårt land. Oftast handlar just det om människor boende på glesbygden med knappa resurser. Den andra anledningen var att man kunde konstatera att höga bensinskatter faktiskt inte får människor att åka mindre bil. Därmed slog man också fast att den den höga bensinskatten inte klarar av att fylla sitt eget syfte, dvs att minska bilåkandet och ha en positiv inverkan på miljön. 

Både Reinfeldt och Hägglund kom efter valet populistiskt nog att vända kapporna efter medias klimatvindar. Man höjde bensinskatten till priset av att brutna vallöften, ett agerande som förståss är helt oacceptabelt oavsett vad man tycker i sakfrågan! 

Det var med den bakgrunden skönt att höra att Moderaterna och Reinfeldt nu åter tycks kommit till insikt. Partiet har haft samråd med sina medlemmar. Det Reinfeldt kunde konstatera är att det ”mullrar” i leden mot de höjda skatterna, han sa att han tyckte det var viktigt att lyssna till detta och han ställde sig tveksam till fortsatt höjda drivmedelsskatter! 

Reinfeldts uttalanden utgör ett tillfälligt lugn i bensinskattestormen. Vi i KDU fortsätter att kräva sänkt bensinskatt trots Hägglunds omsvängning! Hoppas även att Kristdemokraternas medlemmar vågar ryta till vid sommarens riksting och att man avslår den miljöpolitiska arbetsgruppens förslag om höjda drivmedelsskatter!        

Läs gärna mitt tidigare inlägg: Slaget om bensinskatten inte över!

Lär av de senaste åren LO!

Det är anmärkningsvärt men tyvärr inte särskilt förvånande att läsa om LO:s beslut att verka för höjda ersättningsnivåer i A-kassan. Nivåerna ska om LO får bestämma inte bara höjas till 80%, utan till 90%! Facket är i och för sig känt för att ta stor hänsyn till vad som gynnar egna medlemmar och mindre till vad som gynnar samhället i stort. Det är trots detta märkligt att LO inte lärt något av vad de senaste åren visat!

Det ska självklart finnas en värdig grundtrygghet för alla medborgare den dagen man hamnar utanför arbete. Det är alldeles givet för mig som kristdemokrat. En sådan grundtrygghet erbjuder det svenska samhället. Det är samtidigt visat att länder med riktigt höga bidragsnivåer, som LO nu föreslår, har färre människor som arbetar och fler som försörjer sig på bidrag jämfört med andra länder. Sverige under socialdemokraterna var ett sådant land! Den borgerliga regeringen inom ramen för Allians för Sverige har nu sett till att det mönstret brutits utan att ha riskerat medborgarnas grundtrygghet. Framgångsreceptet heter lägre ersättningsnivåer, fler i arbete och sänkta skatter!

När incitamenten till arbete minskas genom höga bidragsnivåer, så höga att det lönar sig mer att leva på bidrag än att ta ett riktigt arbete, är man farligt ute. Det låter otroligt, men sant är att när socialdemokraterna styrde Sverige så var just detta många svenskars verklighet. Det lönade sig mer för vissa att förlita sig på bidragen från staten än att ta klivet ut i arbetslivet och försörja sig själva!

LO:s strävanden i det här avseendet får aldrig bli verklighet igen. De samhällen där arbete inte lönar sig är dömda till undergång, de tillhör det förgångna och borde förpassas till historieböckerna en gång för alla!