Ny försvarspolitik!

Vi är många i Sverige som kräver en ny försvarspolitik!

För mig som kristdemokrat är frihet, demokrati och säkerhet centrala begrepp, värden som jag vill att samhället ska bygga på. För att dessa värden över tid ska kunna värnas krävs dock en stark försvars-  och  säkerhetspolitik. Historien har talat sitt tydliga språk. En låg hotbild mot Sverige kan snabbt komma att förändras. Med den insikten duger inte Sveriges nuvarande försvarspolitik!

Kristdemokraterna borde flytta fram positionerna när det gäller försvaret! Vi borde ta kommandot i försvarsfrågan och en gång för alla bryta med den nedläggningspolitik som präglat svensk försvarspolitik under årtionden. Kristdemokraterna står i alla andra sammanhang på barrikaderna till människovärdets försvar! Varför skulle vi kliva ner från dessa barrikader eller undvika högljudda protester när vi ser hur en bred riksdagsmajoritet genom försvarsnedläggningarna försvagar vårt yttersta skydd för människovärde, demokrati och frihet ytterligare? 

Att förespråka ett starkt svenskt försvar, är att starkt försvara människovärdet!

Skriv under protestlistan mot försvarsnedläggningarna!