familjevarderingar.se

Idag lanserar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet en blogg som syftar till att belysa vår syn på familj, äktenskap och det civila samhället! Bloggen uppmärksammar debattinlägg från KDU:are, Kristdemokrater och andra opinionsbildare som vill stärka familjen såväl nationellt som internationellt. Initiativet från förbundsledningens sida att starta upp familjevärderingar.se är varmt välkommet! Om inte vi i KDU med all vår kraft vågar lyfta de här frågorna så kommer ingen annan heller att göra det åt oss! Vårt perspektiv är i den här typen av frågor unikt i svensk politik och familjevarderingar.se är ett led i att tydligt stå upp för och försvara det perspektivet!

familjevarderingar.se

Läs gärna KDU:s debattskrift: Förnyat fokus på familj och äktenskap