Bra förslag från Stefan Attefall

Det var ett välkommet förslag som Kristdemokraternas arbetsgrupp för ekonomi och etik presenterade idag. Stefan Attefall (kd) som är ordförande för den arbetsgruppen säger i ett pressmeddelande så här:

” – Det råder en utbredd myt om att skatten är runt 30 procent – trots att den totala summan är mer än den dubbla. Det är ett resultat av att skatter och avgifter är dolda för löntagaren. Många är idag omedvetna om storleken på sin totala skatt.”

” – För att tydliggöra hur mycket skatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som varje löntagare betalar bör det därför tydligt framgå på lönebeskedet.”

Det här är ett mycket bra förslag! Den totala skatten är idag cirka 65 procent vilket är svenska familjers i särklass största utgift. Skatter är något som vi behöver, men det är statens skyldighet att kunna motivera storleken på skatterna. För att kunna skapa en diskussion om vad som är ett rimligt skattetryck krävs då att medborgarna vet hur mycket de faktiskt betalar i skatt!