Vårdval Stockholm

KDU-Stockholm Stad välkomnar den borgerliga landstingsmajoritetens reform ”Vårdval Stockholm”. Den efterlängtade valfrihetsreformen ger oss stockholmare från och med i år möjlighet att själva välja vilken vårdcentral vi vill vända oss till när vi behöver vård och stöd från samhällets sida.

Det nya systemet går ut på att en viss summa av landstingets pengar, en ”vårdpeng”, följer varje patient till den vårdcentral som personen ifråga väljer, oavsett var mottagningen är placerad. Eftersom alla människor har olika behov och förutsättningar så krävs att hela samhället genomsyras av valfrihet för att så många som möjligt ska få sina behov tillgodosedda.

”Vårdval Stockholm” möjliggör för patienter att exempelvis välja den vårdcentral där en viss läkare jobbar eller där särskild specialistkompetens finns. Reformen innebär också att man som patient kan välja mottagning efter bästa tillgänglighet eller efter vilken vårdcentral som ligger närmast hemmet eller det egna jobbet.

Den borgerliga majoriteten sätter patienten och tillgängligheten i centrum och det är också en sådan vårdpolitik som KDU- Stockholm Stad eftersträvar. Vi ser fram emot att jobba för fyra nya år med borgerlig landstingsmajoritet efter valet 2010!