KDU, Skugge och Popova!

kdu_variant.jpg

I helgen samlades Kristdemokratiska Ungdomsförbundet för kickoff i Stockholm med anledning av förbundets senaste kampanj, ”Ovärderligt”! Dagarna bjöd på allt ifrån debatträning- och kampanjteknik till presentation av förbundets nya profilmaterial samt celebert besök i form av Expressens Linda Skugge och samhällsdebattören Susanna Popova!

Charlie Weimers höll en mycket bra presentation av kampanjen ”Ovärderligt”, en kampanj som ger utrymme för punchlines som ”Mer gemenskap och mindre stat”, ”Satsa på dig själv, men satsa också på andra” samt ”Solidariteten börjar inte i riksdagen, den börjar hos dig”. Det handlar om en uppmaning till människor att ta ansvar för sig själva och för sina medmänniskor och om ett konstaterande att politiker inte kan lösa alla människors problem. Det handlar också om att det finns vissa värden som är ovärderliga, som inte går att köpas för pengar.  

Det var som vanligt trevligt att träffa alla KDU:are från olika delar av landet och att opinionsbildarna Linda Skugge och Susanna Popova deltog bidrog helt klart till att sätta extra guldkant på det hela. Nu känner vi oss redo att vända hem till våra distrikt för att möta meningsmotståndare och för att påbörja opinionsbildandet på gymnasieskolor, i tidningar och övrig media. Det är ett arbete som jag definitivt ser fram emot!    

Publicerat i KDU

familjevarderingar.se

Idag lanserar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet en blogg som syftar till att belysa vår syn på familj, äktenskap och det civila samhället! Bloggen uppmärksammar debattinlägg från KDU:are, Kristdemokrater och andra opinionsbildare som vill stärka familjen såväl nationellt som internationellt. Initiativet från förbundsledningens sida att starta upp familjevärderingar.se är varmt välkommet! Om inte vi i KDU med all vår kraft vågar lyfta de här frågorna så kommer ingen annan heller att göra det åt oss! Vårt perspektiv är i den här typen av frågor unikt i svensk politik och familjevarderingar.se är ett led i att tydligt stå upp för och försvara det perspektivet!

familjevarderingar.se

Läs gärna KDU:s debattskrift: Förnyat fokus på familj och äktenskap

Weimers valberedningens förslag

n632030827_625831_3425.jpg 

I dag kom då äntligen det spännande beskedet från valberedningen om vem som skulle föreslås till ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Valberedningen valde att föreslå Charlie Weimers!

Beslutet kändes väntat med tanke på Weimers tio år långa erfarenhet, hans kunskap, kompetens samt att han under det senaste halvåret fungerat som tillförordnad förbundsordförande för KDU. Det finns inte någon inom förbundet som på ett bättre sätt skulle kunna leda KDU än Weimers!

Weimers är fast förankrad i den kristdemokratiska ideologin och han har ett helhjärtat engagemang för de ideologiska principerna. För detta har han redan fått flera framstående personers och chefredaktörers erkännande inom politisk media. Se exempelvis den här nyligen publicerade artikeln i Barometern., skriven av Per Dahl.

Weimers står dessutom upp för förbundets nuvarande sakpolitik och han är beredd att försvara den. Det är en förutsättning om man ska bli en bra förbundsordförande. En ordförande måste kunna lägga all sin kraft på att föra ut förbundets politik och inte i första hand sträva efter att ändra den internt eller att hålla tillbaka förbundets utveckling.

Det är min förhoppning att vi den här gången ska kunna enas kring valberedningens förslag och ställa oss bakom den kandidat som framstår som alltmer självklar. Jag har goda förhoppningar om att KDU kommer att välja Charlie Weimers till ny förbundordförande vid riksmötet i maj och jag hoppas att vi ska kunna göra det i samstämmighet. Jag skulle se fram emot att som medlem av Sveriges viktigaste ungdomsförbund få ledas av Charlie Weimers!

Christian Carlsson, Orförande KDU- Stockholm Stad

Publicerat i KDU

KDU-kampanj – Ovärderligt!

ovarderligt_bild_1.jpg

KDU:s nya kampanj har nyligen lanserats och vi kallar den för Ovärderligt! Vi i KDU ser det som självklart att de flesta unga i Sverige vill ha möjlighet att kunna fixa en snygg frisyr eller kanske handla nya kläder inför helgen. Det många glömmer bort är dock att det även finns viktigare värden än så. Värden som är att betrakta som ovärderliga. Att ha någon som lyssnar, bryr sig om och ser just dig är några exempel.

Känslan av trygghet och gemenskap är ovärderlig och den skapas mellan människor i de nära gemenskaperna, bland vänner och inom familjen. Det är dags för en politik som stödjer familjen. För unga som känner trötthet inför ytligheten i samhället utan att för den sakens skull slutat bry sig om sitt utseende eller förlorat drivkraften att bli ekonomiskt framgångsrik, utgör KDU ett alternativ i svensk politik!

Den nya kampanjen tar också upp föreställningen om att politikerna kan lösa alla människors problem. Det är inte sant. Vissa verkar tro att mer pengar till ungdomspsykiatrin och fler vuxna i skolan automatiskt kommer leda till att fler unga människor slutar att må dåligt. Vi i KDU tror att det krävs mer än så, som att förändra samhällsklimatet och synen på våra medmänniskor!

I Sverige har det på grund av Socialdemokraternas blivit så att många förväntar sig att staten ska lösa alla människors problem. Vi behöver ändra inställning. Solidaritet och medmänsklighet börjar inte i riksdagen, den börjar hos dig!      

Bra förslag från Stefan Attefall

Det var ett välkommet förslag som Kristdemokraternas arbetsgrupp för ekonomi och etik presenterade idag. Stefan Attefall (kd) som är ordförande för den arbetsgruppen säger i ett pressmeddelande så här:

” – Det råder en utbredd myt om att skatten är runt 30 procent – trots att den totala summan är mer än den dubbla. Det är ett resultat av att skatter och avgifter är dolda för löntagaren. Många är idag omedvetna om storleken på sin totala skatt.”

” – För att tydliggöra hur mycket skatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som varje löntagare betalar bör det därför tydligt framgå på lönebeskedet.”

Det här är ett mycket bra förslag! Den totala skatten är idag cirka 65 procent vilket är svenska familjers i särklass största utgift. Skatter är något som vi behöver, men det är statens skyldighet att kunna motivera storleken på skatterna. För att kunna skapa en diskussion om vad som är ett rimligt skattetryck krävs då att medborgarna vet hur mycket de faktiskt betalar i skatt!

Om Nordenstjerna

Det är beklagligt att se hur Patent- och registreringsverket godkänt en stockholmares ansökan om att utan några som helst släktband få byta till sig det adliga efternamnet Nordenstjerna. Det handlar visserligen inte om landets viktigaste sakfråga men jag kan ändå inte låta bli att delge hur respektlöst jag tycker det är av PRV att bortse från att Riddarhuset kraftfullt motsatt sig namnbytet.

PRV motiverar beslutet med att ätten Nordenstjerna sedan år 1999 är utdöd. Beslutet och motiveringen är inte bara respektlös mot Riddarhuset utan framförallt mot tidigare generationer av Nordenstjerna!     

Vårdval Stockholm

KDU-Stockholm Stad välkomnar den borgerliga landstingsmajoritetens reform ”Vårdval Stockholm”. Den efterlängtade valfrihetsreformen ger oss stockholmare från och med i år möjlighet att själva välja vilken vårdcentral vi vill vända oss till när vi behöver vård och stöd från samhällets sida.

Det nya systemet går ut på att en viss summa av landstingets pengar, en ”vårdpeng”, följer varje patient till den vårdcentral som personen ifråga väljer, oavsett var mottagningen är placerad. Eftersom alla människor har olika behov och förutsättningar så krävs att hela samhället genomsyras av valfrihet för att så många som möjligt ska få sina behov tillgodosedda.

”Vårdval Stockholm” möjliggör för patienter att exempelvis välja den vårdcentral där en viss läkare jobbar eller där särskild specialistkompetens finns. Reformen innebär också att man som patient kan välja mottagning efter bästa tillgänglighet eller efter vilken vårdcentral som ligger närmast hemmet eller det egna jobbet.

Den borgerliga majoriteten sätter patienten och tillgängligheten i centrum och det är också en sådan vårdpolitik som KDU- Stockholm Stad eftersträvar. Vi ser fram emot att jobba för fyra nya år med borgerlig landstingsmajoritet efter valet 2010!