Ordförande för KDU- Stockholm Stad

Ikväll höll KDU- Stockholm Stad distriktsstämma på partikansliet i Gamla Stan. Det visade sig bli en trevlig kväll, inte minst för min egen del. Jag är väldigt glad och också stolt över att KDU- Stockholm Stad valt mig till sin nya distriktsordförande. Jag känner mig oerhört inspirerad inför uppgiften och kommer nu göra mitt bästa för att KDU ska nå än större framgång bland unga i Stockholm. Jag har varit aktiv i Kristdemokraterna och KDU sedan 2002, främst i Värmland och inom ramen för KDU:s organisationsutskott. Den tid jag varit med i KDU- Stockholm Stads distrikt är kort men glädjen över att ha fått medlemmarnas förtroende är desto större.

Jag ser fram emot att tillsammans med KDU- Stockholm Stads medlemmar formulera en gemensam vision för KDU-Stockholm Stad och genom ett målmedvetet arbete se till att vi skördar nya framgångar för Kristdemokraterna och KDU i Stockholms Stad!