Svenska för invandrare

På DN-debatt presenterade utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni idag en intressant debattartikel om förändringar av Svenska för invandrare (sfi).

Det är allmänt känt att svensk integrationspolitik under lång tid varit misslyckad och att just SFI-undervisningen på många sätt varit bristfällig. Eftersom språket är nyckeln till en bra integration av människor som kommer till Sverige för att bli svenska medborgare så välkomnar jag flera av de båda ministrarnas förslag.

Personligen har jag länge efterfrågat mer resurser och ökade satsningar på sfi-undervisningen. Därför är ett av de båda ministrarnas förslag som jag välkomnar det sk ”lärarlyftet”. Det innebär att regeringen öronmärker 61 miljoner kr för att höja lärarnas kompetens inom sfi- undervisningen fram 2010. Sabuni och Björklunds debattartikel visar att det finns ett stort behov av just detta då hela nio av tio sfi-lärare saknar utbildning på rätt nivå i undervisningsämnet ”Svenska som andraspråk”.

För att höja kvalitetssäkringen i undervisningen så föreslår man också nationella slutprov. En avklarad sfi-undervisning inom viss tid skall leda till en särskild bonus för den som genomgått utbildningen. Utöver detta skulle jag personligen också vilja se att ett särskilt ”sfi-certifikat” införs och tilldelas de som klarat av sin sfi-utbildning. Detta för att en inte bara påbörjad utan också fullföljd sfi-utbildning skall ses som ett särskilt bra sätt att påverka den egna situationen och att öka de egna chanserna på arbetsmarknaden för den som invandrat till Sverige.

Något annat som jag tror är viktigt för att Sverige ska lyckas med integrationen är att fler invandrare ges möjlighet att kombinera sin sfi-undervisning med arbetspraktik. Att då som Björklund och Sabuni vilja tidsbegränsa sfi-undervisningen till högst tre år ställer jag mig tveksam till.

Inte minst så skulle jag vilja se en reformering av sfi-undervisningen så att sfi förutom det svenska språket i fortsättningen även lär ut samhällskunskap och förmedlar den kristna etik och västerländska humanism som vårt samhälle vilar på.

Det är en grundläggande förutsättning att den som kommer till Sverige känner till vilka lagar, regler och värderingar som gäller här för att integrationspolitiken i Sverige någonsin skall kunna bli lyckad!

Läs Björklunds och Sabunis debattartikel på DN-debatt.