Besök hos KDU-Uppsala

Igår var jag i egenskap av ledamot av KDU:s Organisationsutskott (OU) på plats i Uppsala för att närvara vid KDU i Uppsala läns distriktsstämma.

Distriktsstämman var en bra och trevligt arrangerad tillställning som bjöd på mycket debatt och en del intressanta beslut. Bland annat så beslutade distriktet att man ska verka för att Uppsala län inför en särskild studentrabatt inom kollektivtrafiken. Det beslutades också om att stödja regeringens förändringar i A-kassan som syftat till att det ska löna sig mer för människor att gå från bidrag till arbete. 

När det gäller det intressanta ordförandevalet som kommer att hållas inom KDU i vår så bestämde sig stämman för att KDU-Uppsalas kandidat till ny förbundsordförande blir Charlie Weimers.

Den som valdes till ordförande för KDU- Uppsala blev Johanna Sten som i och med det fortsatta förtroendet kommer leda distriktet under ytterligare ett verksamhetsår. Johanna Sten var dessutom en av de kandidater som distriktsstämman nominerade till ledamot av förbundsstyrelsen.

Jag vill tacka KDU- Uppsala för min inbjudan och för en trevligt genomförd distriktsstämma och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans med Johanna och den nya distriktsstyrelsen!