Splittrad opposition

Peter Eriksson (mp) vill gå till val på en rödgrön allians och skriva gemensamt valmanifest med Mona Sahlin (s). Sahlin vill gärna fördjupa samarbetet på något sätt men har inte bestämt hur och några förhandlingar eller kompromisser vill  inte Lars Ohly (v) veta av före valet.

Ohlys besked till väljarna tycks redan vara klart. Precis som i valet 2006 så kommer valet 2010 stå emellan en enad borgerlig allians i form av Allians för Sverige mot en splittrad vänsterkartell som varken vet vad de vill göra eller med vem de vill göra det om skulle vinna.

Det blir intressant att se vilken väg Mona Sahlin bestämmer sig för att gå! Fortsättning lär följa..