KDU-Stockholm Stad stödjer Charlie Weimers

cfc.jpg

Det är med stor glädje som jag som ordförande för KDU Stockholm Stad kan presentera att vår distriktsstämma valt att nominera Charlie Weimers till ny förbundsordförande för KDU.

Onsdagen den 20 februari höll Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Stockholm Stad distriktsstämma. Precis som flera andra tunga distrikt så valde vi att nominera Charlie Weimers till ny förbundsordförande att leda KDU.  Vi menar att Charlie Weimers efter sina tio år av aktivt och brinnande engagemang för Kristdemokraterna och KDU utan tvekan är den mest kompetenta att leda förbundet. Inte minst så har han gjort bra ifrån sig under tiden som tillförordnad förbundsordförande och allt tyder på att han har ett brett stöd inom förbundet. Jag är dessutom övertygad om att det unika alternativ som KDU utgör i svensk politik kommer bli än tydligare med Weimers som vår spjutspets i den politiska debatten.  

KDU ska vara det självklara alternativet för borgerliga ungdomar som gillar frihet, trygghet och ansvar och som samtidigt står upp för traditionella värderingar där människovärde och familjen sätts i centrum. Jag är säker på att det alternativet blir än mer självklart för dessa ungdomar med Weimers som ordförande!

Publicerat i KDU

Ordförande för KDU- Stockholm Stad

Ikväll höll KDU- Stockholm Stad distriktsstämma på partikansliet i Gamla Stan. Det visade sig bli en trevlig kväll, inte minst för min egen del. Jag är väldigt glad och också stolt över att KDU- Stockholm Stad valt mig till sin nya distriktsordförande. Jag känner mig oerhört inspirerad inför uppgiften och kommer nu göra mitt bästa för att KDU ska nå än större framgång bland unga i Stockholm. Jag har varit aktiv i Kristdemokraterna och KDU sedan 2002, främst i Värmland och inom ramen för KDU:s organisationsutskott. Den tid jag varit med i KDU- Stockholm Stads distrikt är kort men glädjen över att ha fått medlemmarnas förtroende är desto större.

Jag ser fram emot att tillsammans med KDU- Stockholm Stads medlemmar formulera en gemensam vision för KDU-Stockholm Stad och genom ett målmedvetet arbete se till att vi skördar nya framgångar för Kristdemokraterna och KDU i Stockholms Stad!

Publicerat i KDU

Svenska för invandrare

På DN-debatt presenterade utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni idag en intressant debattartikel om förändringar av Svenska för invandrare (sfi).

Det är allmänt känt att svensk integrationspolitik under lång tid varit misslyckad och att just SFI-undervisningen på många sätt varit bristfällig. Eftersom språket är nyckeln till en bra integration av människor som kommer till Sverige för att bli svenska medborgare så välkomnar jag flera av de båda ministrarnas förslag.

Personligen har jag länge efterfrågat mer resurser och ökade satsningar på sfi-undervisningen. Därför är ett av de båda ministrarnas förslag som jag välkomnar det sk ”lärarlyftet”. Det innebär att regeringen öronmärker 61 miljoner kr för att höja lärarnas kompetens inom sfi- undervisningen fram 2010. Sabuni och Björklunds debattartikel visar att det finns ett stort behov av just detta då hela nio av tio sfi-lärare saknar utbildning på rätt nivå i undervisningsämnet ”Svenska som andraspråk”.

För att höja kvalitetssäkringen i undervisningen så föreslår man också nationella slutprov. En avklarad sfi-undervisning inom viss tid skall leda till en särskild bonus för den som genomgått utbildningen. Utöver detta skulle jag personligen också vilja se att ett särskilt ”sfi-certifikat” införs och tilldelas de som klarat av sin sfi-utbildning. Detta för att en inte bara påbörjad utan också fullföljd sfi-utbildning skall ses som ett särskilt bra sätt att påverka den egna situationen och att öka de egna chanserna på arbetsmarknaden för den som invandrat till Sverige.

Något annat som jag tror är viktigt för att Sverige ska lyckas med integrationen är att fler invandrare ges möjlighet att kombinera sin sfi-undervisning med arbetspraktik. Att då som Björklund och Sabuni vilja tidsbegränsa sfi-undervisningen till högst tre år ställer jag mig tveksam till.

Inte minst så skulle jag vilja se en reformering av sfi-undervisningen så att sfi förutom det svenska språket i fortsättningen även lär ut samhällskunskap och förmedlar den kristna etik och västerländska humanism som vårt samhälle vilar på.

Det är en grundläggande förutsättning att den som kommer till Sverige känner till vilka lagar, regler och värderingar som gäller här för att integrationspolitiken i Sverige någonsin skall kunna bli lyckad!

Läs Björklunds och Sabunis debattartikel på DN-debatt.

Besök hos KDU-Uppsala

Igår var jag i egenskap av ledamot av KDU:s Organisationsutskott (OU) på plats i Uppsala för att närvara vid KDU i Uppsala läns distriktsstämma.

Distriktsstämman var en bra och trevligt arrangerad tillställning som bjöd på mycket debatt och en del intressanta beslut. Bland annat så beslutade distriktet att man ska verka för att Uppsala län inför en särskild studentrabatt inom kollektivtrafiken. Det beslutades också om att stödja regeringens förändringar i A-kassan som syftat till att det ska löna sig mer för människor att gå från bidrag till arbete. 

När det gäller det intressanta ordförandevalet som kommer att hållas inom KDU i vår så bestämde sig stämman för att KDU-Uppsalas kandidat till ny förbundsordförande blir Charlie Weimers.

Den som valdes till ordförande för KDU- Uppsala blev Johanna Sten som i och med det fortsatta förtroendet kommer leda distriktet under ytterligare ett verksamhetsår. Johanna Sten var dessutom en av de kandidater som distriktsstämman nominerade till ledamot av förbundsstyrelsen.

Jag vill tacka KDU- Uppsala för min inbjudan och för en trevligt genomförd distriktsstämma och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans med Johanna och den nya distriktsstyrelsen!

Publicerat i KDU

Splittrad opposition

Peter Eriksson (mp) vill gå till val på en rödgrön allians och skriva gemensamt valmanifest med Mona Sahlin (s). Sahlin vill gärna fördjupa samarbetet på något sätt men har inte bestämt hur och några förhandlingar eller kompromisser vill  inte Lars Ohly (v) veta av före valet.

Ohlys besked till väljarna tycks redan vara klart. Precis som i valet 2006 så kommer valet 2010 stå emellan en enad borgerlig allians i form av Allians för Sverige mot en splittrad vänsterkartell som varken vet vad de vill göra eller med vem de vill göra det om skulle vinna.

Det blir intressant att se vilken väg Mona Sahlin bestämmer sig för att gå! Fortsättning lär följa..       

(Kd) och Allians för Sverige uppåt i opinionen!

Mitt förra inlägg avslutades med meningen ”Opinionen kan äntligen börja vändas!”. Det ser ut som jag hade belägg för vad jag skrev.

 I söndags, den 10 februari, presenterade Demoskop en undersökning som visar att såväl Kristdemokraterna som Allians för Sverige i sin helhet vänder uppåt i opinionen. Kristdemokraterna stiger självt med nästan en hel procentenhet och Allians för Sverige knappar in på socialdemokraterna med 2,5 procentenheter.

Med hårt arbete får vi hoppas att de nyvändna vindarna kommer hålla sig i de borgerliga seglen ända fram till valdagen 2010!      

Socialdemokraterna strävar bakåt – modernt?

Det var intressant att slå upp Dagens Nyheter i fredagsmorse och läsa ett socialdemokratiskt debattinlägg under rubriken ”Vårdnadsbidraget slopas när s tar tillbaka makten”. Socialdemokraternas Mona Sahlin och Thomas Östros klargjorde i det inlägget inte bara att man tänker riva upp kanske vår tids största valfrihetsreform, nämligen den att föräldrar själva ska få välja barnomsorgsform åt sina barn. Svenska folket lovades också en politisk återställare när det gäller nivåerna i A-kassan om socialdemokraterna vinner valet 2010. 

Debattinlägget var inte intressant för att det presenterade några nyheter eller visade att Sahlin vill ta partiet i någon ny riktning. Tvärtom. Socialdemokraterna fortsätter envisas med att omyndigförklara Sveriges barnfamiljer när det gäller hur de ska lägga upp sin vardag och Sahlin tänker åter minska incitamenten för människor att gå från bidrag till arbete. Om duon Sahlin-Östros får som de vill så kommer det löna det sig mindre att arbeta och alltfler människor kommer återigen tjäna mer på att leva på bidrag än att faktiskt ta ett jobb. Det är samma unkna politik som partiet stod för under Persson och som gjorde att socialdemokraterna förlorade valet 2006.

Sahlin strävar bakåt och står för en förra mandatperiodens politik. Ändå kallar hon sin och socialdemokraternas politik för  framtidsinriktad och modern. Att ta ett förlorande och misslyckat koncept, förpacka om det och sedan kalla det modernt funkar kanske innan väljarna satt sig in i vad alternativen i svensk politik står för. Vid närmare granskning kommer dock den socialdemokratiska fasaden krackelera och de tomma orden om en förnyad politik eka allt tommare.  

Det är skönt att ett alternativ till Allians för Sverige börjar ta form. Socialdemokraternas styrka har legat i att inte presentera vad de står för. En sådan politik är svår att bemöta. Opinionen kan äntligen börja vändas!

Stockholm

Den här vårterminen har jag börjat studera juridik vid Stockholms Universitet. Det har  blivit dags för mig att flytta ifrån min kära hemstad Karlstad och istället bege mig till stadsdelen Bromma i Stockholm. Därmed har jag också tvingats lämna mina politiska uppdrag i Karlstad och det aktiva engagemanget i KDU- Wermland.

Med förändring kommer som tur är ändå nya och förhoppningsvis stora möjligheter! Jag ser oerhört mycket fram emot att kunna engagera mig i såväl KDU- Stockholm stad och Kristdemokraterna i Stockholm framöver.

Ett stort tack till Kristdemokraterna i Karlstad och Värmland och till Karlstads- Hammarö gymnasienämnd för den tid vi har arbetat tillsammans!

Värmland kommer lyckligtvis alltid finnas kvar för hemkära och trevliga besök!

Publicerat i KDU