John McCain och Rudy Giuliani

johnmccain_highres1.jpg

(Senator John McCain)

John McCain har sedan primärvalsegern i New Hampshire den 8 januari seglat upp i ledningen bland de republikanska presidentkandidaterna såväl nationellt som i flera av opinionsundersökningarna inför primärvalet i Michigan på tisdag. McCain har tidigare under året räknats ut av många men senatorn från Arizona är nu på allvar tillbaka i matchen om vem som ska bli republikanernas kandidat i presidentvalet i november. Intressant är också att John McCain är den republikanska presidentkandidat som verkar ha absolut störst chans att vinna det slutgiltiga valet mot demokraternas kandidat, oavsett vem motståndaren kommer att bli. Det framgår bland annat av hemsidan realclearpolitics.

Min favoritkandidat till presidentposten har hela vägen varit borgmästare Rudy Giuliani från New York. Först och främst så beror det helt enkelt på att Giuliani är den kandidat i det amerikanska presidentvalet vars politiska åsikter bäst stämmer överens med mina egna. Rudy Giuliani står för låga skatter och han tror på en liten stat med ambitionen att minska statens utgifter. Vidare tycker han att USA ska vara på offensiven när det gäller att bekämpa terrorism runt om i världen och han planerar också stora satsningar för att kunna minska landets kriminalitet. Jag uppskattar att Giuliani liksom övriga republikaner står upp för familjen. Han vill bevara äktenskapet, erbjuda ökad valfrihet för elever och föräldrar att välja skola och han har en vilja att minska antalet aborter utan att frånta amerikanska kvinnor möjligheten att välja abort.

Ytterligare en anledning till att jag vill se Rudy Giuliani som president i USA är att han som borgmästare för New York visat att han faktiskt klarar av att styra och prestera. Giuliani nådde tydliga resultat och stor framgång i New York. Under hans tid som borgmästare minskade exempelvis brottsligheten i staden med 56 % och statistiken för mord med hela 66%. Från att tidigare ha betraktats som USA:s brottstad nummer ett så utvecklades New York under ledning av Rudy Giuliani istället till att bli USA:s säkraste storstad enligt FBI. Rudy Giuliani sänkte skatterna i New York, han vände ett budgetunderskott på 2,3 miljarder till ett mångmiljardigt överskott och han minskade bidragsberoendet i staden med nära 60%. Så låga siffror när det gäller bidragsberoende hade inte New York sett ljuset av sedan 1966. Antalet aborter i staden minskade och antalet adoptioner ökade. Dessutom testades Rudy Giulianis ledarskap hårt i samband med terrorattacken mot World Trade Centre den 11 september 2001. Han testades och han visade sig klara uppgiften så bra att han till och med erhållit flera internationella utmärkelser för just detta.

Om Rudy Giuliani får förtroendet att leda USA kommer han att arbeta lika målmedvetet och hårt som han gjorde i New York för att nå lika goda resultat nationellt. Jag är övertygad om att Rudy Giuliani kan åstadkomma precis vad USA behöver. Efter att ha lyssnat på Fred Thompson i en rad republikanska TV-debatter för en tid sedan har dock mitt perspektiv vidgats något. Fred Thompson uppmanade tittarna att ställa sig själva frågan om vem de skulle vilja se sitta vid förhandlingsbordet och representera väst när den fria världens fiender så som Iran, Nordkorea eller för den delen Al Qaida sitter på den andra sidan av bordet. Thompson fick mig att tänka till. Tyvärr för hans egen del så var det inte först och främst Thompsons ansikte som jag såg vid förhandlingsbordet. Inte heller var det min egen favoritkandidat Rudy Giuliani som dök upp. Mannen jag såg framför mig var ingen mindre än den man som för tillfället förvandlats till den stora raketen i opinionsundersökningarna, John McCain.

John McCain är en man med stor pondus. Han har integritet, karaktär och inger stor respekt. John McCain är dessutom en man som mer än väl förtjänat sin respekt. Efter sina insatser i Vietnamkriget och efter att ha fått utstå fem och ett halv år av tortyr som vietnamesisk krigsfånge har han blivit en amerikansk hjälte. John McCain är inte en man som skulle låta sig skrämmas av dikataturer eller terroristorganisationer vid det förhandlingsbord som Fred Thompson talar om. Visserligen är Rudy Giuliani fortfarande min favoritkandidat till presidentposten men John McCain har också en huvudinriktning i sin politik som är bra. Han är en man som håller fanan högt när det gäller respekt för människovärde och mänskliga rättigheter och jag gläds därför åt senatorns stora framgångar den senaste tiden. Det är dock mer än synd att framgångarna av opinionsmätningarna att döma har skett mycket på bekostnad av Rudy Giuliani.

Kanske borde presidentkandidaterna John McCain och Rudy Giuliani slå sig ihop för att kampanja sida vid sida och tillsammans göra anspråk på de båda posterna som president och vice president. Oavsett om en sådan konstellation är att betrakta som trolig eller ej så blir jag bara mer och mer övertygad om att dessa två skulle utgöra min drömduo på den republikanska sidan inför presidentvalet den 4 november.

Läs mer om: John McCain

Läs mer om: Rudy Giuliani