Bekämpa våldet mot kvinnor

Inför Brottsförebygganderådets sammanställning av år 2007 väntas antalet polisanmälningar om våld mot kvinnor slå rekord i Sverige. Dagligen tvingas vi läsa tidningarnas rubriker och höra radiopratarnas röster berätta om hur kvinnor misshandlats av sina män eller utsatts för våldtäkt på väg hem från krogen. Vi är många som känner en fruktansvärd vrede och avsky inför de karaktärslösa män som väljer att behandla kvinnor så illa och på ett så vidrigt sätt. Framförallt så är vi många i Sverige som känner en oerhörd sympati för de kvinnor som råkar illa ut.

Det är därför väldigt tråkigt att se hur anmälningarna om brott som särskilt riktats mot kvinnor genomgående har ökat jämfört med förra året. Oavsett om man tittar på statistiken gällande kvinnomisshandel, våldtäkt eller grov kvinnofridskränkning så ser man en ökning jämfört med år 2006. Faktum är att antalet anmälda brott om våld mot kvinnor ökat med nära 100% sedan Brottsförebyggande rådet började redovisa den här typen av statistik för 20 år sedan. Det råder inga som helst tvivel om att vi behöver ta krafttag för att bekämpa våldet mot kvinnor i samhället.

Det var därför välkommet att den borgerliga regeringen i december presenterade en handlingsplan där man satsar 800 miljoner kr på 56 olika åtgärder som ska motverka våld mot kvinnor. Det handlar om både förebyggande arbete, stödinsatser, utbildning och lagstiftning. Resurserna till landets kvinnojourer kommer exempelvis att öka och informationen till utsatta kvinnor om när deras förövare befinner sig utanför anstalt ska förbättras. Dessutom inleder regeringen ett nationellt program för sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer.

Polisen får nu också tydligare uppdrag att prioritera brott som rör våld mot kvinnor. Regeringen talar bland annat om att bilda särskilda familjevåldenheter inom polisen och om att särskild kompetens när det gäller familjevåld och kvinnomisshandel i fortsättningen måste finnas inom varje polismyndighet. Det finns flera bra åtgärder som regeringen presenterat när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor. Den kanske mest omtalade hittills är den sk ”kvinnofridslinjen”

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit kvinnor som utsatts för hot och våld kan ringa dygnet runt och utan kostnad för att finna stöd och rådgivning. Trots att kvinnofridslinjen i slutet av december endast funnits i knappt en månad så fick den ändå ta emot hela 100 samtal per dag! Det visar att regeringens satsning på stödtelefonen är lyckad. Samtalen till kvinnofridslinjen kan dessutom spela en väldigt avgörande roll. Att just bryta tystnaden innebär för många kvinnor att ta det första första steget bort från den våldsamma relationen. Många håller tyst på grund av rädsla men också på grund av att de har en välvilja att hålla ihop familjen och skydda barnen. Det kan också handla om att kvinnorna skuldbelägger sig själva eller att de försöker upprätthålla en fasad utåt inför släkt och vänner.  

Regeringen har tagit flera steg i rätt riktning när det gäller att bekämpa våldet mot kvinnor. Det är dags att fler av oss enskilda medborgare också står upp för den här frågan. För oss gäller att visa civilkurage när vi märker hur människor far illa, det gäller att ingripa och att anmäla. Det handlar också om att finnas till för de kvinnor i vår närhet som blivit utsatta och behöver vårt stöd. 

Alldeles för många människor i det här landet underskattar vad en enskild människa kan göra för en annan. All hjälp och allt stöd förväntas av någon outgrundlig anledning någon annan stå för. Hjälpen ska tydligen komma uppifrån, förmodligen från staten. Genom att hjälpa människa till människa lägger vi grunden för ett medmänskligare samhälle och det är så vi bygger samhället underifrån.  Nu handlar det om att tydligt och på bred front ta avstånd ifrån våldet mot kvinnor.

Välkomna alla ni som vill vara med och motverka våldet i samhället!