Kd vill utreda Natomedlemskap

Det var mycket trevligt att höra kristdemokraternas försvarspolitiska talesman Else-Marie Lindgren idag uttala sig positiv till att utreda ett svenskt medlemskap i Nato. Den borgerliga alliansen har tidigare sagt att ett medlemskap i Nato inte kommer vara aktuellt för Sverige under pågående mandatperiod, men jag delar Lindgrens analys att det redan nu vore klokt att utreda för- och nackdelar med ett medlemskap. Frågan om Nato är komplicerad och svår. Om vi av försvarsberedningen kunde få en omfattande och aktuell utredning i frågan så vore det bra. Sverige är redan idag en nära partner i förhållande till Nato så att noga beakta vilka konsekvenser ett fullvärdigt medlemskap skulle få skulle bara gynna svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Else-Marie Lindgren i Sveriges Radio:

Kd vill att Natomedlemskap utreds