Vargar har slagit till igen..

Så här dagen innan julafton tvingas vi på de regionala nyheterna höra om två nya vargattacker som under lördagen ägt rum i Värmland.  Det ena angreppet skedde i Ekshärad och det andra i Gunnita nära Kil. Båda attackerna handlade om varg som med dödlig utgång attackerat hundar. Den ena hunden, en drever dödades i samband med rådjursjakt medan den andra var en vanlig sällskapshund som dödades när han skulle följa med husse och matte för att hämta ved i vedskjulet. Attacken skedde bara några meter från ägarnas bostadshus i Ekshärad. Enligt länsstyrelsens besiktningsman Britt Marie Nordqvist är det inte alls ovanligt att vargen vågar sig så nära bostadshus. 

Att vargen och andra rovdjur blivit och sedan en tid har varit ett stort problem i de värmländska bygderna är allmänt känt. I år har det dessutom rapporterats om ovanligt många vargattacker. Givetvis ska vi ha ett vargbestånd i vårt land men det finns inget som berättigar att vargen ska få  söka sig intill människors bostadsområden ostört eller att människor på landsbygden ska tvingas stå och se på när deras boskap angrips av rovdjur. För mig är det oförståeligt hur vissa politiker, framförallt i storstäderna, fortfarande vill förvägra människor rätten att på allvar försvara sina djur och boskap i samband med vargattacker. Det handlar om förvaltarskap. Vi människor har ett extra stort ansvar för de boskap och djur som vi håller i vår egen ägo, som vi väljer att hålla i fångenskap. Det är vår förbaskade skyldighet att göra allt som står i vår makt för att skydda dessa djur från faror. Den principen gäller naturligtvis även när man kan föregå en vargattack genom att skjuta den varg som håller på att attackera ett boskap. Att man som bonde eller hundägare ska behöva vänta tills vargen gått till anfall, rivit och redan hunnit utdela flera hugg innan man får ta till nödvärn och skjuta vargen är fullständigt absurt. Det borde betraktas som vedervärdigt av alla som talar om ett gott förvaltarskap och om att ta ansvar!