Nej till feministiskt självförsvar!

Onsdagen 12 december och åter dags för sammanträde med Karlstads- Hammarögymnasienämnd. Det kom att bli ett sammanträde som inleddes med julbord och som för min egen del slutade i reservation.

Det känns alltid lika bra att på innan nämndsammanträdena fästa den mörkblå loggan på kavajslaget och kunna stoltsera med vitsippan som bekänner min politiska färg. Synd att inte fler företrädare i gymnasienämnden valde att gör detsamma! Med tanke på flera ledamöters politiskt färglösa agerande så hade nog en logga på rockslaget både hjälpt en eller två nygamla moderater att bekänna färg just denna dag. På dagordningen stod att behandla bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Att anta budgeten gick smärtfritt men att anta verksamhetsplanen visade sig bli betydligt svårare. Majoriteten hade bestämt sig för att driva igenom att feministiskt självförsvar skulle erbjudas Karlstads- Hammarös gymnasieelever!

För mig har gymnasieskolan främst två huvuduppgifter! Dels är det uppgiften att vara kunskapsförmedlare och dels är det uppgiften att inta en normöverförande roll i samhället. Självförsvarsutbildning är visserligen något positivt men det faller i min mening helt klart utanför gymnasieskolans verksamhetsområde. Utbildning i självförsvar är något som det civila samhället kan och bör stå för. I diskussionen fick jag glädjande nog med mig hela den borgerliga gruppen i detta. Gruppen bestod om man ser till de beslutsfattande för dagen endast av moderater, med undantag av mig själv. 

Vänstermajoriteten i nämnden kände hur som helst inte alls lika stort förtroende för vad det civila samhället faktiskt kan klara av att åstadkomma som vi andra. Ingen större överraskning men de insisterade därför på att självförsvarsutbildning visst skulle vara en del av skolans verksamhet. Mitt andra grepp blev att försöka förklara att om självförsvar ska vara en del av gymnasieförvaltningens verksamhet så bör den definitivt inte benämnas med en politisk etikett så som ”feministisk”. Jag förespråkar givetvis alla människors lika värde men min tolkning av feminismen är att det är en ideologi som i sin strävan efter jämlikhet mellan könen skapar och bygger hela sin existens på en konflikt där män ställs mot kvinnor. Min syn på jämställdhet handlar om att söka samförstånd och gemensamt försöka se till så att varje enskild människa får chansen att utveckla sin egen potential och tillvarata sin inneboende kraft. Oavsett vilken tolkning man väljer att göra av den feministiska ideologin så kan man ändå inte bortse från att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd väljer att förknippa en utbildning i självförsvar med en särskild politisk ideologi. Svaret från nämndens ordförande Christer Alnebratt (s) på det blev att det nog mest var jag som såg det hela som något politiskt. Han upplevde inte feminismen som något särskilt politiskt. Det kändes tråkigt att behöva upplysa Alnebratt om att feminismen faktiskt inte är statsideologi i det här landet än, även om vissa onekligen har väldigt lätt att tro det!     

I det här läget hade jag fortfarande hela den borgerliga gruppen med mig. Mötet ajournerades för överläggningar inom den borgerliga respektive socialistiska gruppen. Både moderater och folkpartisten var framme och klappade mig på axeln för att jag kämpat väl i diskussionerna med sossarna och vänstern. Sen hände något intressant! Mötet återupptogs. Majoriteten i nämnden hade glädjande nog gått med på ett förslag som jag inkommit med om att förtydliga vad en sådan eventuell självförsvarsutbildning skulle innehålla. Likväl så vägrade de att backa när det gällde att självförsvarsutbildningen skulle vara feministiskt. Förslaget röstades igenom. Reservation!

Av fyra moderater med rösträtt valde endast en att stödja min reservation. Märk hur samtliga borgerliga företrädare tidigare under mötet varit helt överens med mig. När det väl kom till kritan röstade endast en med mig. De övriga valde att tigande sitta stilla i båten. Så mycket stod moderaterna, den nya mitten, upp för de måttfulla principerna idag. Moderat M-et lyste med sin frånvaro både på rockslagen och i den praktiska politiken. Särskilt förvånande? Nej, inte direkt. Moderaterna har agerat sossar förr. Men desto sorgligare? Definitivt.