Vänstermajoriteten har bestämt sig…

Sedan den tidigare borgerliga majoriteten i Värmlands läns landsting valde att lägga ut delar av den värmländska sjukvården på entreprenad har närsjukvården i sydvästra och sydöstra Värmland drivits av vårdföretaget Carema. Dessvärre så resulterade 2006 års val i en ny landstingsmajoritet. Hur den skulle komma att agera när det gällde Carema-avtalen har man från vänster inte velat tala om. Samtidigt som  en tjänstemannautredning blivit klar och föreslår kraftiga neddragningar av sjukvården i Kristinehamn och Säffle har dock majoriteten satt ner foten. 

Vänstermajoriteten väljer att stödja de kraftiga neddragningarna. Det innebär exempelvis att vårdavdelningarna och närakuterna i Kristinehamn och Säffle kommer att stängas igen. De patienter som hade läggas in på en vårdavdelning kommer istället att hänvisas till Karlstad och i viss mån Karlskoga lasarett, varav den senare faktiskt tillhör Örebro landsting. Dagens NWT uppger att värmlänningarna som kompensation för de nerlagda närakuterna ska få ytterligare en ambulans som ska befinna sig någonstans i södra Värmland under dagtid. Det är skönt för vänstermajoriteten att de tror sig kunna kompensera förlusten av två närakuter genom att skaka fram en ambulans. Lite mindre skönt blir det ju för alla oss andra och allra minst skönt blir det för invånarna i Säffle och Kristinehamn.

Neddragningarna kommer tyvärr innebära så stora förändringar att det inte kommer finnas en juridisk grund att förhandla fram en förlängning av avtalen med vårdföretaget Carema. När avtalen löper ut sista oktober 2008 så får Carema tacka för sig. Möjligheten till nya upphandlingar gällande sjukvården som återstår på de berörda orterna finns dock fortfarande kvar och vårdentreprenören har antytt att de gärna skulle lägga ett anbud på den typen av primärvårdsverksamheten. Om bara majoriteten tillåter det. Sannolikheten för det är nog dessvärre lika med noll med tanke på att den rödgröna majoriteten styr landstinget. Mångfald och valfrihet när det gäller vårdgivare är ju i rödgröna ögon något fruktansvärt och hemskt. Man vet väl inte riktigt vad som skulle kunna hända om inte de rödgröna fingrarna fick vara med och styra allt i detalj! Hemska tanke för en sosse! Som vanligt bryr de sig heller inte om att både de anställda och patienterna har trivts med Carema. Gårdagens ”Grattis Carema” blev idag till ett ”Sorry Carema”. Personligen håller jag fortfarande tummarna för att Carema även i framtiden skall vara en del av vardagen i den värmländska sjukvården. Mångfalden och valfriheten inom vården måste bestå!