Slaget om bensinskatten inte över!

dsc02228.jpg

Det var tråkigt att i förra veckan behöva konstatera att kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp med Anders Wijkman i spetsen vill göra helt om när det gäller partiets vallöfte om att arbeta för sänkt bensinskatt. Kristdemokraterna gick till val på och har också arbetat inom regeringen för att få igenom kravet om en halvering av momsen på alla drivmedel. Partiet har dessvärre inte nått någon framgång i det arbetet.  För den sakens skull finns det dock ingen anledning för oss att nu gå ut och driva det motsatta, nämligen att drivmedelskostnaderna helt plötsligt ska öka. Precis som före valet så är bensin- och drivmedelskostnaderna fortfarande en tung del av hushållsbudgeten för familjer och enskilda människor, inte minst för de som bor på glesbygden eller som av annan anledning är beroende av bilen. För dessa människor är kollektivtrafiken helt enkelt inte något alternativ.

Kristdemokraternas miljöpolitiska utvecklingsgrupp motiverar det nya ställningstagandet med att man nu tagit del av de rapporter som finns om klimatförändringarna och som säger att man måste minska utsläppen för att bekämpa klimathotet. Det är struntprat! Som om vi inte redan innan valet skulle ha känt till eller ville begränsa koldioxidutsläppen! Vi kristdemokrater har alltid arbetat för en bättre miljö i enlighet med förvaltarskapstanken och det gjorde vi även inför valet 2006. Skillnaden mellan arbetsgruppen och partiets tidigare linje är att partiet inser att vi främst bekämpar växthuseffekten och klimathotet genom att nå internationella överenskommelser, exempelvis inom ramen för EU. Där kan vi ta verkligt kraftfulla beslut som påverkar miljön i positiv riktning även i det stora perspektivet. Partilinjen väljer att inte slå på den enskilda människan för att vi vet att han eller hon många gånger är beroende av bilen för att klara sin vardag. Redan idag består ca 70 % av bensinpriset av skatt. Det fördelaktiga med Kristdemokraternas tidigare krav på en halvering av momsen på alla drivmedel var dessutom att man även fortsättningsvis skulle ha premierat de människor som valde ett miljövänligt bränslealternativ.    

Visst finns det ett par förslag i den nya rapporten om hur man skulle kunna lindra förslaget om höjd bensinskatt. Bland annat talas om ett något högre reseavdrag och om att införa ett schabloniserat sådant för icke-arbetsresor baserat på bostadsort. Svekdebatten både externt och internt är ändå redan i full igång! Det känns därför som ett stort misstag att Göran Hägglund i en debattartikel tillsammans med Anders Wijkman gått ut och stöttat förslaget om höjda drivmedelskostnader. Ironiskt nog gjorde han det dessutom samma vecka som den tyska miljöorganisationen Germanwatch utsåg Sverige till världens klimatvänligaste land.

De som misströstar ska ännu inte känna sig alltför besvikna. Det mullrar ute i landet bland kristdemokrater med anledning av den miljöpolitiska arbetsgruppens förslag. Kom ihåg att ingenting är klart föränn rapporten har behandlats av Kristdemokraternas riksting. Slaget om bensinskatten är inte över! 

1 tanke på “Slaget om bensinskatten inte över!

  1. Pingback: Moderaterna - ett lugn i bensinskattestormen? « Christian Carlsson (kd)

Kommentarer är stängda.