Gratulerar H.M. Drottning Silvia!

dsc00072.jpg

I dag vill jag passa på att uppmärksamma och gratulera Hennes Majestät Drottning Silvia på hennes födelsedag. Under många år har drottningen lyst med sitt brinnande engagemang för att försöka förbättra barns situation i Sverige och världen. Det behövs fler människor som drottningen, som står upp på barnens sida i kampen mot förtryck och fattigdom. Det behövs fler som väljer att se samhället ur ett barnens perspektiv. Drottningen har själv rest runt i världen och sett vilken misär många unga människor lever i. För att göra något åt detta har hon bland annat bildat stiftelsen World Childhood Foundation där hon aktivt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn världen över. All heder åt drottningen för detta arbete och jag önskar Hennes Majestät en mycket trevlig födelsedag!  

Vargar har slagit till igen..

Så här dagen innan julafton tvingas vi på de regionala nyheterna höra om två nya vargattacker som under lördagen ägt rum i Värmland.  Det ena angreppet skedde i Ekshärad och det andra i Gunnita nära Kil. Båda attackerna handlade om varg som med dödlig utgång attackerat hundar. Den ena hunden, en drever dödades i samband med rådjursjakt medan den andra var en vanlig sällskapshund som dödades när han skulle följa med husse och matte för att hämta ved i vedskjulet. Attacken skedde bara några meter från ägarnas bostadshus i Ekshärad. Enligt länsstyrelsens besiktningsman Britt Marie Nordqvist är det inte alls ovanligt att vargen vågar sig så nära bostadshus. 

Att vargen och andra rovdjur blivit och sedan en tid har varit ett stort problem i de värmländska bygderna är allmänt känt. I år har det dessutom rapporterats om ovanligt många vargattacker. Givetvis ska vi ha ett vargbestånd i vårt land men det finns inget som berättigar att vargen ska få  söka sig intill människors bostadsområden ostört eller att människor på landsbygden ska tvingas stå och se på när deras boskap angrips av rovdjur. För mig är det oförståeligt hur vissa politiker, framförallt i storstäderna, fortfarande vill förvägra människor rätten att på allvar försvara sina djur och boskap i samband med vargattacker. Det handlar om förvaltarskap. Vi människor har ett extra stort ansvar för de boskap och djur som vi håller i vår egen ägo, som vi väljer att hålla i fångenskap. Det är vår förbaskade skyldighet att göra allt som står i vår makt för att skydda dessa djur från faror. Den principen gäller naturligtvis även när man kan föregå en vargattack genom att skjuta den varg som håller på att attackera ett boskap. Att man som bonde eller hundägare ska behöva vänta tills vargen gått till anfall, rivit och redan hunnit utdela flera hugg innan man får ta till nödvärn och skjuta vargen är fullständigt absurt. Det borde betraktas som vedervärdigt av alla som talar om ett gott förvaltarskap och om att ta ansvar!       

Värdegrundsarbete om ungas livssituation

Även om det i tidigare inlägg framgått att jag inte varit tillfreds med allt som fastställdes i Karlstads- Hammarös gymnasieförvaltnings verksamhetsplan för år 2008 så ska jag ändå säga att jag på det stora hela är ganska nöjd. Särskilt nöjd är jag med punkten om att värdegrundarbete kring ungdomars livssituation ska utvecklas.

Med anledning av de diskussioner som förts hoppas jag nu för det första att eleverna får arbeta mer med självkännedom i skolan. Det ska handla om hur man ser på sig själv och andra samt om vad som är viktigt för den enskildes välbefinnande. Det ska handla om vad man anser är viktigt i livet. Dels vad eleven upplever som viktigt och värdefullt idag och dels vad som kommer vara viktigt i framtiden. Vilka prioriteringar i livet är man beredd att göra? Den här typen av självkännedom och personlig utveckling tror jag kan hjälpa många unga. Väldigt många yngre mår dåligt och skulle behöva få den här ökade möjligheten att finna sig själva. Det finns inga givna svar på frågorna men att reflektera kring detta tror jag i allra högsta grad kan stärka elevernas självkänsla och även få dem att inse att det finns värden bortom de materiella. Varje enskild människa måste få hitta sig själv och i någon mån finna sin egen mening med livet. 

För det andra hoppas jag också att punkten ska leda till att vi får en diskussion om vilka värderingar som bör ligga till grund för hur vi beter oss ute i samhället och mot våra medmänniskor. Värdegrundsarbete i skolan där alla människors lika värde, respekten för människovärdet och där ansvaret för våra medmänniskor betonas är vårt samhälle i stort behov av.   

I NWT om feministiskt självförsvar

I torsdags eftermiddag blev jag uppringd av NWT:s reporter Magnus Hermansson med anledning av att jag reserverat mig mot att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd vill erbjuda sina elever ubildning i feministiskt självförsvar. Reservationen och intervjun ledde till en tidningsartikel som publicerades i dagens upplaga av Nya Wermlandstidningen.

Läs artikeln i NWT: Elever ska utbildas i självförsvar

Kampanj för jultraditioner i Karlstad

Idag den 13 december på luciadagen anordnade Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kampanj på Tingvallagymnasiet och Stora torget i Karlstad. Vi bjöd på pepparkakor, lussekatter och glögg. Budskapet var att bevara jultraditionerna och det förmedlades genom att vi lanserade KDU:s senaste kampanj ”Fridlys Julen”. Såväl KDU:s tillförordnade förbundsordförande Charlie Weimers och riksombudsmannen Rebecca Olsson fanns på plats. KDU-Wermland fick dagen till ära dessutom extra draghjälp från två medlemmar från granndistriktet Örebro. Detta i form av  Ofelia Namazova och Alexandra Braf. Ett stort tack till alla KDU:are som var med under dagen och gjorde kampanjen möjlig. Det är glädjande att se att vi på ett bra sätt lyckades nå ut i media!

Dagen inleddes med att Charlie Weimers intervjuades i Sveriges Radio Värmland med anledning av budskapet om att fridlysa julen. Sedan tog vi även emot SVT och tidningsjournalister på Stora torget i Karlstad. Det och ett utskickat pressmeddelande har hittills resulterat i ett teveinslag på Värmlandsnyheterna och artiklar i både NWT och Filipstadstidningen. Länkar till teve- och radioinslaget och tidningsartiklarna går att finna på Charlie Weimers blogg. Den hittar ni på adressen www.weimers.se och inlägget Fridlys Julen.

 För den som vill läsa mer om varför KDU vill bevara jultraditionerna så se gärna mitt tidigare blogginlägg i ämnet.

Ha en fortsatt trevlig Lucia!

Nej till feministiskt självförsvar!

Onsdagen 12 december och åter dags för sammanträde med Karlstads- Hammarögymnasienämnd. Det kom att bli ett sammanträde som inleddes med julbord och som för min egen del slutade i reservation.

Det känns alltid lika bra att på innan nämndsammanträdena fästa den mörkblå loggan på kavajslaget och kunna stoltsera med vitsippan som bekänner min politiska färg. Synd att inte fler företrädare i gymnasienämnden valde att gör detsamma! Med tanke på flera ledamöters politiskt färglösa agerande så hade nog en logga på rockslaget både hjälpt en eller två nygamla moderater att bekänna färg just denna dag. På dagordningen stod att behandla bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Att anta budgeten gick smärtfritt men att anta verksamhetsplanen visade sig bli betydligt svårare. Majoriteten hade bestämt sig för att driva igenom att feministiskt självförsvar skulle erbjudas Karlstads- Hammarös gymnasieelever!

För mig har gymnasieskolan främst två huvuduppgifter! Dels är det uppgiften att vara kunskapsförmedlare och dels är det uppgiften att inta en normöverförande roll i samhället. Självförsvarsutbildning är visserligen något positivt men det faller i min mening helt klart utanför gymnasieskolans verksamhetsområde. Utbildning i självförsvar är något som det civila samhället kan och bör stå för. I diskussionen fick jag glädjande nog med mig hela den borgerliga gruppen i detta. Gruppen bestod om man ser till de beslutsfattande för dagen endast av moderater, med undantag av mig själv. 

Vänstermajoriteten i nämnden kände hur som helst inte alls lika stort förtroende för vad det civila samhället faktiskt kan klara av att åstadkomma som vi andra. Ingen större överraskning men de insisterade därför på att självförsvarsutbildning visst skulle vara en del av skolans verksamhet. Mitt andra grepp blev att försöka förklara att om självförsvar ska vara en del av gymnasieförvaltningens verksamhet så bör den definitivt inte benämnas med en politisk etikett så som ”feministisk”. Jag förespråkar givetvis alla människors lika värde men min tolkning av feminismen är att det är en ideologi som i sin strävan efter jämlikhet mellan könen skapar och bygger hela sin existens på en konflikt där män ställs mot kvinnor. Min syn på jämställdhet handlar om att söka samförstånd och gemensamt försöka se till så att varje enskild människa får chansen att utveckla sin egen potential och tillvarata sin inneboende kraft. Oavsett vilken tolkning man väljer att göra av den feministiska ideologin så kan man ändå inte bortse från att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd väljer att förknippa en utbildning i självförsvar med en särskild politisk ideologi. Svaret från nämndens ordförande Christer Alnebratt (s) på det blev att det nog mest var jag som såg det hela som något politiskt. Han upplevde inte feminismen som något särskilt politiskt. Det kändes tråkigt att behöva upplysa Alnebratt om att feminismen faktiskt inte är statsideologi i det här landet än, även om vissa onekligen har väldigt lätt att tro det!     

I det här läget hade jag fortfarande hela den borgerliga gruppen med mig. Mötet ajournerades för överläggningar inom den borgerliga respektive socialistiska gruppen. Både moderater och folkpartisten var framme och klappade mig på axeln för att jag kämpat väl i diskussionerna med sossarna och vänstern. Sen hände något intressant! Mötet återupptogs. Majoriteten i nämnden hade glädjande nog gått med på ett förslag som jag inkommit med om att förtydliga vad en sådan eventuell självförsvarsutbildning skulle innehålla. Likväl så vägrade de att backa när det gällde att självförsvarsutbildningen skulle vara feministiskt. Förslaget röstades igenom. Reservation!

Av fyra moderater med rösträtt valde endast en att stödja min reservation. Märk hur samtliga borgerliga företrädare tidigare under mötet varit helt överens med mig. När det väl kom till kritan röstade endast en med mig. De övriga valde att tigande sitta stilla i båten. Så mycket stod moderaterna, den nya mitten, upp för de måttfulla principerna idag. Moderat M-et lyste med sin frånvaro både på rockslagen och i den praktiska politiken. Särskilt förvånande? Nej, inte direkt. Moderaterna har agerat sossar förr. Men desto sorgligare? Definitivt. 

Vänstermajoriteten har bestämt sig…

Sedan den tidigare borgerliga majoriteten i Värmlands läns landsting valde att lägga ut delar av den värmländska sjukvården på entreprenad har närsjukvården i sydvästra och sydöstra Värmland drivits av vårdföretaget Carema. Dessvärre så resulterade 2006 års val i en ny landstingsmajoritet. Hur den skulle komma att agera när det gällde Carema-avtalen har man från vänster inte velat tala om. Samtidigt som  en tjänstemannautredning blivit klar och föreslår kraftiga neddragningar av sjukvården i Kristinehamn och Säffle har dock majoriteten satt ner foten. 

Vänstermajoriteten väljer att stödja de kraftiga neddragningarna. Det innebär exempelvis att vårdavdelningarna och närakuterna i Kristinehamn och Säffle kommer att stängas igen. De patienter som hade läggas in på en vårdavdelning kommer istället att hänvisas till Karlstad och i viss mån Karlskoga lasarett, varav den senare faktiskt tillhör Örebro landsting. Dagens NWT uppger att värmlänningarna som kompensation för de nerlagda närakuterna ska få ytterligare en ambulans som ska befinna sig någonstans i södra Värmland under dagtid. Det är skönt för vänstermajoriteten att de tror sig kunna kompensera förlusten av två närakuter genom att skaka fram en ambulans. Lite mindre skönt blir det ju för alla oss andra och allra minst skönt blir det för invånarna i Säffle och Kristinehamn.

Neddragningarna kommer tyvärr innebära så stora förändringar att det inte kommer finnas en juridisk grund att förhandla fram en förlängning av avtalen med vårdföretaget Carema. När avtalen löper ut sista oktober 2008 så får Carema tacka för sig. Möjligheten till nya upphandlingar gällande sjukvården som återstår på de berörda orterna finns dock fortfarande kvar och vårdentreprenören har antytt att de gärna skulle lägga ett anbud på den typen av primärvårdsverksamheten. Om bara majoriteten tillåter det. Sannolikheten för det är nog dessvärre lika med noll med tanke på att den rödgröna majoriteten styr landstinget. Mångfald och valfrihet när det gäller vårdgivare är ju i rödgröna ögon något fruktansvärt och hemskt. Man vet väl inte riktigt vad som skulle kunna hända om inte de rödgröna fingrarna fick vara med och styra allt i detalj! Hemska tanke för en sosse! Som vanligt bryr de sig heller inte om att både de anställda och patienterna har trivts med Carema. Gårdagens ”Grattis Carema” blev idag till ett ”Sorry Carema”. Personligen håller jag fortfarande tummarna för att Carema även i framtiden skall vara en del av vardagen i den värmländska sjukvården. Mångfalden och valfriheten inom vården måste bestå!  

Grattis Carema!

I dagens ugåva av Nya Wermlandstidningen står att läsa att Carema enligt en enkät som vårdföretaget genomfört bland sina anställda verkligen lyckats få sina vårdanställda att trivas på jobbet. Det är för tredje året i rad som vårdentreprenören genomför den här enkäten och den visar att nästan alla som arbetar för Carema är nöjda med sin arbetsgivare. NWT skriver att 88 procent av medarbetarna uppfattar sitt jobb som stimulerande, 95 procent känner trivsel och gemenskap med arbetskamraterna och hela 99 procent vill helst arbeta kvar på Carema om Värmlands läns landsting ger vårdföretaget fortsatt förtroende. De vårdanställda verkar alltså inte ha drabbats lika hårt av att det tidigare landstingsstyret la ut vården på entreprenad som så många socialdemokrater velat förutspå. För mig återstår endast att rikta ett stort grattis till företaget för det till synes lysande resultatet av enkäten. Grattis Carema!        

Slaget om bensinskatten inte över!

dsc02228.jpg

Det var tråkigt att i förra veckan behöva konstatera att kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp med Anders Wijkman i spetsen vill göra helt om när det gäller partiets vallöfte om att arbeta för sänkt bensinskatt. Kristdemokraterna gick till val på och har också arbetat inom regeringen för att få igenom kravet om en halvering av momsen på alla drivmedel. Partiet har dessvärre inte nått någon framgång i det arbetet.  För den sakens skull finns det dock ingen anledning för oss att nu gå ut och driva det motsatta, nämligen att drivmedelskostnaderna helt plötsligt ska öka. Precis som före valet så är bensin- och drivmedelskostnaderna fortfarande en tung del av hushållsbudgeten för familjer och enskilda människor, inte minst för de som bor på glesbygden eller som av annan anledning är beroende av bilen. För dessa människor är kollektivtrafiken helt enkelt inte något alternativ.

Kristdemokraternas miljöpolitiska utvecklingsgrupp motiverar det nya ställningstagandet med att man nu tagit del av de rapporter som finns om klimatförändringarna och som säger att man måste minska utsläppen för att bekämpa klimathotet. Det är struntprat! Som om vi inte redan innan valet skulle ha känt till eller ville begränsa koldioxidutsläppen! Vi kristdemokrater har alltid arbetat för en bättre miljö i enlighet med förvaltarskapstanken och det gjorde vi även inför valet 2006. Skillnaden mellan arbetsgruppen och partiets tidigare linje är att partiet inser att vi främst bekämpar växthuseffekten och klimathotet genom att nå internationella överenskommelser, exempelvis inom ramen för EU. Där kan vi ta verkligt kraftfulla beslut som påverkar miljön i positiv riktning även i det stora perspektivet. Partilinjen väljer att inte slå på den enskilda människan för att vi vet att han eller hon många gånger är beroende av bilen för att klara sin vardag. Redan idag består ca 70 % av bensinpriset av skatt. Det fördelaktiga med Kristdemokraternas tidigare krav på en halvering av momsen på alla drivmedel var dessutom att man även fortsättningsvis skulle ha premierat de människor som valde ett miljövänligt bränslealternativ.    

Visst finns det ett par förslag i den nya rapporten om hur man skulle kunna lindra förslaget om höjd bensinskatt. Bland annat talas om ett något högre reseavdrag och om att införa ett schabloniserat sådant för icke-arbetsresor baserat på bostadsort. Svekdebatten både externt och internt är ändå redan i full igång! Det känns därför som ett stort misstag att Göran Hägglund i en debattartikel tillsammans med Anders Wijkman gått ut och stöttat förslaget om höjda drivmedelskostnader. Ironiskt nog gjorde han det dessutom samma vecka som den tyska miljöorganisationen Germanwatch utsåg Sverige till världens klimatvänligaste land.

De som misströstar ska ännu inte känna sig alltför besvikna. Det mullrar ute i landet bland kristdemokrater med anledning av den miljöpolitiska arbetsgruppens förslag. Kom ihåg att ingenting är klart föränn rapporten har behandlats av Kristdemokraternas riksting. Slaget om bensinskatten är inte över!