Gratulerar H.M. Drottning Silvia!

dsc00072.jpg

I dag vill jag passa på att uppmärksamma och gratulera Hennes Majestät Drottning Silvia på hennes födelsedag. Under många år har drottningen lyst med sitt brinnande engagemang för att försöka förbättra barns situation i Sverige och världen. Det behövs fler människor som drottningen, som står upp på barnens sida i kampen mot förtryck och fattigdom. Det behövs fler som väljer att se samhället ur ett barnens perspektiv. Drottningen har själv rest runt i världen och sett vilken misär många unga människor lever i. För att göra något åt detta har hon bland annat bildat stiftelsen World Childhood Foundation där hon aktivt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn världen över. All heder åt drottningen för detta arbete och jag önskar Hennes Majestät en mycket trevlig födelsedag!  

Vargar har slagit till igen..

Så här dagen innan julafton tvingas vi på de regionala nyheterna höra om två nya vargattacker som under lördagen ägt rum i Värmland.  Det ena angreppet skedde i Ekshärad och det andra i Gunnita nära Kil. Båda attackerna handlade om varg som med dödlig utgång attackerat hundar. Den ena hunden, en drever dödades i samband med rådjursjakt medan den andra var en vanlig sällskapshund som dödades när han skulle följa med husse och matte för att hämta ved i vedskjulet. Attacken skedde bara några meter från ägarnas bostadshus i Ekshärad. Enligt länsstyrelsens besiktningsman Britt Marie Nordqvist är det inte alls ovanligt att vargen vågar sig så nära bostadshus. 

Att vargen och andra rovdjur blivit och sedan en tid har varit ett stort problem i de värmländska bygderna är allmänt känt. I år har det dessutom rapporterats om ovanligt många vargattacker. Givetvis ska vi ha ett vargbestånd i vårt land men det finns inget som berättigar att vargen ska få  söka sig intill människors bostadsområden ostört eller att människor på landsbygden ska tvingas stå och se på när deras boskap angrips av rovdjur. För mig är det oförståeligt hur vissa politiker, framförallt i storstäderna, fortfarande vill förvägra människor rätten att på allvar försvara sina djur och boskap i samband med vargattacker. Det handlar om förvaltarskap. Vi människor har ett extra stort ansvar för de boskap och djur som vi håller i vår egen ägo, som vi väljer att hålla i fångenskap. Det är vår förbaskade skyldighet att göra allt som står i vår makt för att skydda dessa djur från faror. Den principen gäller naturligtvis även när man kan föregå en vargattack genom att skjuta den varg som håller på att attackera ett boskap. Att man som bonde eller hundägare ska behöva vänta tills vargen gått till anfall, rivit och redan hunnit utdela flera hugg innan man får ta till nödvärn och skjuta vargen är fullständigt absurt. Det borde betraktas som vedervärdigt av alla som talar om ett gott förvaltarskap och om att ta ansvar!       

Värdegrundsarbete om ungas livssituation

Även om det i tidigare inlägg framgått att jag inte varit tillfreds med allt som fastställdes i Karlstads- Hammarös gymnasieförvaltnings verksamhetsplan för år 2008 så ska jag ändå säga att jag på det stora hela är ganska nöjd. Särskilt nöjd är jag med punkten om att värdegrundarbete kring ungdomars livssituation ska utvecklas.

Med anledning av de diskussioner som förts hoppas jag nu för det första att eleverna får arbeta mer med självkännedom i skolan. Det ska handla om hur man ser på sig själv och andra samt om vad som är viktigt för den enskildes välbefinnande. Det ska handla om vad man anser är viktigt i livet. Dels vad eleven upplever som viktigt och värdefullt idag och dels vad som kommer vara viktigt i framtiden. Vilka prioriteringar i livet är man beredd att göra? Den här typen av självkännedom och personlig utveckling tror jag kan hjälpa många unga. Väldigt många yngre mår dåligt och skulle behöva få den här ökade möjligheten att finna sig själva. Det finns inga givna svar på frågorna men att reflektera kring detta tror jag i allra högsta grad kan stärka elevernas självkänsla och även få dem att inse att det finns värden bortom de materiella. Varje enskild människa måste få hitta sig själv och i någon mån finna sin egen mening med livet. 

För det andra hoppas jag också att punkten ska leda till att vi får en diskussion om vilka värderingar som bör ligga till grund för hur vi beter oss ute i samhället och mot våra medmänniskor. Värdegrundsarbete i skolan där alla människors lika värde, respekten för människovärdet och där ansvaret för våra medmänniskor betonas är vårt samhälle i stort behov av.   

I NWT om feministiskt självförsvar

I torsdags eftermiddag blev jag uppringd av NWT:s reporter Magnus Hermansson med anledning av att jag reserverat mig mot att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd vill erbjuda sina elever ubildning i feministiskt självförsvar. Reservationen och intervjun ledde till en tidningsartikel som publicerades i dagens upplaga av Nya Wermlandstidningen.

Läs artikeln i NWT: Elever ska utbildas i självförsvar

Kampanj för jultraditioner i Karlstad

Idag den 13 december på luciadagen anordnade Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kampanj på Tingvallagymnasiet och Stora torget i Karlstad. Vi bjöd på pepparkakor, lussekatter och glögg. Budskapet var att bevara jultraditionerna och det förmedlades genom att vi lanserade KDU:s senaste kampanj ”Fridlys Julen”. Såväl KDU:s tillförordnade förbundsordförande Charlie Weimers och riksombudsmannen Rebecca Olsson fanns på plats. KDU-Wermland fick dagen till ära dessutom extra draghjälp från två medlemmar från granndistriktet Örebro. Detta i form av  Ofelia Namazova och Alexandra Braf. Ett stort tack till alla KDU:are som var med under dagen och gjorde kampanjen möjlig. Det är glädjande att se att vi på ett bra sätt lyckades nå ut i media!

Dagen inleddes med att Charlie Weimers intervjuades i Sveriges Radio Värmland med anledning av budskapet om att fridlysa julen. Sedan tog vi även emot SVT och tidningsjournalister på Stora torget i Karlstad. Det och ett utskickat pressmeddelande har hittills resulterat i ett teveinslag på Värmlandsnyheterna och artiklar i både NWT och Filipstadstidningen. Länkar till teve- och radioinslaget och tidningsartiklarna går att finna på Charlie Weimers blogg. Den hittar ni på adressen www.weimers.se och inlägget Fridlys Julen.

 För den som vill läsa mer om varför KDU vill bevara jultraditionerna så se gärna mitt tidigare blogginlägg i ämnet.

Ha en fortsatt trevlig Lucia!

Nej till feministiskt självförsvar!

Onsdagen 12 december och åter dags för sammanträde med Karlstads- Hammarögymnasienämnd. Det kom att bli ett sammanträde som inleddes med julbord och som för min egen del slutade i reservation.

Det känns alltid lika bra att på innan nämndsammanträdena fästa den mörkblå loggan på kavajslaget och kunna stoltsera med vitsippan som bekänner min politiska färg. Synd att inte fler företrädare i gymnasienämnden valde att gör detsamma! Med tanke på flera ledamöters politiskt färglösa agerande så hade nog en logga på rockslaget både hjälpt en eller två nygamla moderater att bekänna färg just denna dag. På dagordningen stod att behandla bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Att anta budgeten gick smärtfritt men att anta verksamhetsplanen visade sig bli betydligt svårare. Majoriteten hade bestämt sig för att driva igenom att feministiskt självförsvar skulle erbjudas Karlstads- Hammarös gymnasieelever!

För mig har gymnasieskolan främst två huvuduppgifter! Dels är det uppgiften att vara kunskapsförmedlare och dels är det uppgiften att inta en normöverförande roll i samhället. Självförsvarsutbildning är visserligen något positivt men det faller i min mening helt klart utanför gymnasieskolans verksamhetsområde. Utbildning i självförsvar är något som det civila samhället kan och bör stå för. I diskussionen fick jag glädjande nog med mig hela den borgerliga gruppen i detta. Gruppen bestod om man ser till de beslutsfattande för dagen endast av moderater, med undantag av mig själv. 

Vänstermajoriteten i nämnden kände hur som helst inte alls lika stort förtroende för vad det civila samhället faktiskt kan klara av att åstadkomma som vi andra. Ingen större överraskning men de insisterade därför på att självförsvarsutbildning visst skulle vara en del av skolans verksamhet. Mitt andra grepp blev att försöka förklara att om självförsvar ska vara en del av gymnasieförvaltningens verksamhet så bör den definitivt inte benämnas med en politisk etikett så som ”feministisk”. Jag förespråkar givetvis alla människors lika värde men min tolkning av feminismen är att det är en ideologi som i sin strävan efter jämlikhet mellan könen skapar och bygger hela sin existens på en konflikt där män ställs mot kvinnor. Min syn på jämställdhet handlar om att söka samförstånd och gemensamt försöka se till så att varje enskild människa får chansen att utveckla sin egen potential och tillvarata sin inneboende kraft. Oavsett vilken tolkning man väljer att göra av den feministiska ideologin så kan man ändå inte bortse från att Karlstads- Hammarö gymnasienämnd väljer att förknippa en utbildning i självförsvar med en särskild politisk ideologi. Svaret från nämndens ordförande Christer Alnebratt (s) på det blev att det nog mest var jag som såg det hela som något politiskt. Han upplevde inte feminismen som något särskilt politiskt. Det kändes tråkigt att behöva upplysa Alnebratt om att feminismen faktiskt inte är statsideologi i det här landet än, även om vissa onekligen har väldigt lätt att tro det!     

I det här läget hade jag fortfarande hela den borgerliga gruppen med mig. Mötet ajournerades för överläggningar inom den borgerliga respektive socialistiska gruppen. Både moderater och folkpartisten var framme och klappade mig på axeln för att jag kämpat väl i diskussionerna med sossarna och vänstern. Sen hände något intressant! Mötet återupptogs. Majoriteten i nämnden hade glädjande nog gått med på ett förslag som jag inkommit med om att förtydliga vad en sådan eventuell självförsvarsutbildning skulle innehålla. Likväl så vägrade de att backa när det gällde att självförsvarsutbildningen skulle vara feministiskt. Förslaget röstades igenom. Reservation!

Av fyra moderater med rösträtt valde endast en att stödja min reservation. Märk hur samtliga borgerliga företrädare tidigare under mötet varit helt överens med mig. När det väl kom till kritan röstade endast en med mig. De övriga valde att tigande sitta stilla i båten. Så mycket stod moderaterna, den nya mitten, upp för de måttfulla principerna idag. Moderat M-et lyste med sin frånvaro både på rockslagen och i den praktiska politiken. Särskilt förvånande? Nej, inte direkt. Moderaterna har agerat sossar förr. Men desto sorgligare? Definitivt.