Göran Persson – Stolt men inte nöjd?!

Göran Persson är stolt över vad han och socialdemokraterna åstadkommit under sina år vid makten. Han och den socialdemokratiska partiorganisationen är som Göran Persson säger ”stolt men inte nöjd!” Att statsministern inte är nöjd över vad han åstadkommit förstår nog de flesta som är bosatta i landet, däremot är det svårare att förstå vad Persson och socialdemokraterna har att vara stolta över?

Hur kan man vara stolt när 1 miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden, när vi har en rekordhög ungdomsarbetslöshet och när den svenska statsskulden ökat med hela 100 miljarder sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994?

Hur kan regeringen känna stolthet när man har gjort svenska låg- och medelinkomsttagare till världens högt beskattade och sett till att den genomsnittlige socialbidragstagaren betalar mer i skatt än vad han själv får tillbaka i bidrag?

Känner Göran Persson kanske stolthet inför de brutna vallöften han gav när han i förra valet lovade 10 000 nya platser inom äldreomsorgen och under mandatperioden istället såg till att minska antalet platser med 13 500?

Att han sedan 1994 plockat bort 1200 poliser från Sveriges gator och torg eller att vi idag har 24 300 färre företagare i landet än vad vi hade 1994 är knappast heller något att stoltsera med! Den stora frågan är hur länge vi medborgare skall behöva stå ut med regeringens misslyckade politik innan Göran Persson och regeringspartiet kan känna sig nöjda?

Nu inför valet 2006 kräver Göran Persson att ”Alla ska med”. Vart vi ska eller vart vi är på väg är det ingen som vet, men att Sverige är på väg åt helt fel håll står i alla fall klart med tanke på hur Persson skött landet de senaste åren. Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet menar att Sverige kan mycket bättre, att det finns en bättre färdriktning för landet.

Kristdemokraterna har en rad förslag som vi är stolta över! Det handlar bl a om att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, om fler poliser till Värmland, om sänkt bensinskatt och avskaffad fastighetsskatt samt inte minst om sänkta arbetsgivaravgifter och om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag så att föräldrar som vill ska kunna stanna hemma längre med sina barn!

För att kunna genomföra dessa förslag behöver kristdemokraterna få ett starkt inflytande inom ramen för Allians för Sverige och den regering som ska ta över efter valet 2006. Sverige behöver ett maktskifte och ett nytt ledarskap! Rösta på kristdemokraterna i valet den 17 september!