Skapa fler platser för patienter med anorexia och bulimi

I dagens Sverige lider så många som 250 000 människor av ätstörningar. Man räknar med att det blivit så vanligt med ätstörningar att i stort sett alla tonåringar idag på något sätt har erfarenhet av det, antingen genom sig själva eller genom sina vänner. Det är framförallt unga tjejer som drabbas av ätstörningssjukdomar och den utveckling vi kunnat se på senare tid är djupt oroande. I dag söker sig så unga flickor som 10 – 12 år gamla till landets specialistmottagningar för att kunna bli avhjälpta med allvarliga ätstörningar. Sjukdomar som anorexia och bulimi tycks alltså krypa allt längre ner i åldrarna.

Ungdomars psykiska ohälsa är något vi i KDU (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) tar mycket allvarligt på och vi menar att problemet med ungas hälsa måste uppmärksammas. Faktum är att varannan mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin uppger att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat mycket under de senaste åren. Att vi måste förbättra situationen för alla de som drabbats av ätstörningar och psykisk ohälsa står för oss kristdemokrater alldeles klart.

Då pressen på unga att vara och bete sig på ett visst sätt upplevs som allt större krävs bland annat att familj, skola och vuxenvärld tar sitt ansvar. Det är viktigt att barn får tid med sina föräldrar, att de blir sedda, får uppmärksamhet och att de behandlas med kärlek och omtanke. Det är också viktigt att vuxenvärlden i allt högre grad börjar tala om värderingar med sina unga, värderingar om vad som ligger till grund för hur vi bör se på varandra men även på oss själva. Det handlar om att alla människor har ett unikt och okränkbart människovärde, att varje människa är värdefull och besitter en alldeles egen potential och kraft i sig själv. Värdegrundsarbetet i skolan är i detta sammanhang inte att förringa, sådant vill vi unga kristdemokrater se mer av.

Vi tror också att det är oerhört viktigt att man upptäcker och behandlar ätstörningar och andra typer av psykisk ohälsa i god tid. Därför ser vi mycket allvarligt på att väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin generellt sett är så långa när vården väl behöver sättas in. Enligt en enkätundersökning som barnombudsmannen presenterade så sent som 2005 gällande barn- och ungdomspsykiatrin så har 90 av 113 mottagningar i landet en väntetid på upp till tre månader bara för att få ett första bedömningssamtal. Det är oacceptabelt lång tid. Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet kräver att tillgängligheten inom psykiatrin för unga killar och tjejer som drabbas av ätstörningar skall förbättras. KDU kräver ytterligare satsningar på psykiatrin och att antalet platser på behandlingshem för patienter med allvarliga ätstörningar skall utökas!