Det var på tiden Freivalds

Det är en lättnad för Sverige att Laila Freivalds nu tar sitt ansvar och avgår som utrikesminister! Situationen blev ohållbar, inte minst eftersom förtroendet för Freivalds var lika med noll efter flodvågskatastrofen i Sydostasien. Vi i KDU- Carlstad har tidigare varit ute och krävt utrikesministerns avgång just på grund av hennes bristande agerandet i samband med tsunamikatastrofen. Vi menar att det var på tiden att hon avgick.

Något vi beklagar är dock att statsminister Göran Persson inte tidigare insåg att uppdraget som utrikesminister var numret för stort för Freivalds. Vår före detta utrikesminister har fått utstå mycket kritik på senare tid, kritik som hon förtjänat men som hon delvis kunnat slippa om hon avgått tidigare. Det känns tråkigt, inte minst för Laila Freivalds egen skull, att ytterligare en incident på UD skulle behöva inträffa innan det var dags för henne att packa väskan och gå.

På valdagen den 17 september 2006 har svenska folket möjlighet att välja en handlingskraftig och kompetent utrikesminister. En minister inom ramen för de borgerliga partierna och Allians för Sverige! Rösta på kristdemokraterna i valet 2006!

Göran Persson – Stolt men inte nöjd?!

Göran Persson är stolt över vad han och socialdemokraterna åstadkommit under sina år vid makten. Han och den socialdemokratiska partiorganisationen är som Göran Persson säger ”stolt men inte nöjd!” Att statsministern inte är nöjd över vad han åstadkommit förstår nog de flesta som är bosatta i landet, däremot är det svårare att förstå vad Persson och socialdemokraterna har att vara stolta över?

Hur kan man vara stolt när 1 miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden, när vi har en rekordhög ungdomsarbetslöshet och när den svenska statsskulden ökat med hela 100 miljarder sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994?

Hur kan regeringen känna stolthet när man har gjort svenska låg- och medelinkomsttagare till världens högt beskattade och sett till att den genomsnittlige socialbidragstagaren betalar mer i skatt än vad han själv får tillbaka i bidrag?

Känner Göran Persson kanske stolthet inför de brutna vallöften han gav när han i förra valet lovade 10 000 nya platser inom äldreomsorgen och under mandatperioden istället såg till att minska antalet platser med 13 500?

Att han sedan 1994 plockat bort 1200 poliser från Sveriges gator och torg eller att vi idag har 24 300 färre företagare i landet än vad vi hade 1994 är knappast heller något att stoltsera med! Den stora frågan är hur länge vi medborgare skall behöva stå ut med regeringens misslyckade politik innan Göran Persson och regeringspartiet kan känna sig nöjda?

Nu inför valet 2006 kräver Göran Persson att ”Alla ska med”. Vart vi ska eller vart vi är på väg är det ingen som vet, men att Sverige är på väg åt helt fel håll står i alla fall klart med tanke på hur Persson skött landet de senaste åren. Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet menar att Sverige kan mycket bättre, att det finns en bättre färdriktning för landet.

Kristdemokraterna har en rad förslag som vi är stolta över! Det handlar bl a om att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, om fler poliser till Värmland, om sänkt bensinskatt och avskaffad fastighetsskatt samt inte minst om sänkta arbetsgivaravgifter och om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag så att föräldrar som vill ska kunna stanna hemma längre med sina barn!

För att kunna genomföra dessa förslag behöver kristdemokraterna få ett starkt inflytande inom ramen för Allians för Sverige och den regering som ska ta över efter valet 2006. Sverige behöver ett maktskifte och ett nytt ledarskap! Rösta på kristdemokraterna i valet den 17 september!

Skapa fler platser för patienter med anorexia och bulimi

I dagens Sverige lider så många som 250 000 människor av ätstörningar. Man räknar med att det blivit så vanligt med ätstörningar att i stort sett alla tonåringar idag på något sätt har erfarenhet av det, antingen genom sig själva eller genom sina vänner. Det är framförallt unga tjejer som drabbas av ätstörningssjukdomar och den utveckling vi kunnat se på senare tid är djupt oroande. I dag söker sig så unga flickor som 10 – 12 år gamla till landets specialistmottagningar för att kunna bli avhjälpta med allvarliga ätstörningar. Sjukdomar som anorexia och bulimi tycks alltså krypa allt längre ner i åldrarna.

Ungdomars psykiska ohälsa är något vi i KDU (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) tar mycket allvarligt på och vi menar att problemet med ungas hälsa måste uppmärksammas. Faktum är att varannan mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin uppger att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat mycket under de senaste åren. Att vi måste förbättra situationen för alla de som drabbats av ätstörningar och psykisk ohälsa står för oss kristdemokrater alldeles klart.

Då pressen på unga att vara och bete sig på ett visst sätt upplevs som allt större krävs bland annat att familj, skola och vuxenvärld tar sitt ansvar. Det är viktigt att barn får tid med sina föräldrar, att de blir sedda, får uppmärksamhet och att de behandlas med kärlek och omtanke. Det är också viktigt att vuxenvärlden i allt högre grad börjar tala om värderingar med sina unga, värderingar om vad som ligger till grund för hur vi bör se på varandra men även på oss själva. Det handlar om att alla människor har ett unikt och okränkbart människovärde, att varje människa är värdefull och besitter en alldeles egen potential och kraft i sig själv. Värdegrundsarbetet i skolan är i detta sammanhang inte att förringa, sådant vill vi unga kristdemokrater se mer av.

Vi tror också att det är oerhört viktigt att man upptäcker och behandlar ätstörningar och andra typer av psykisk ohälsa i god tid. Därför ser vi mycket allvarligt på att väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin generellt sett är så långa när vården väl behöver sättas in. Enligt en enkätundersökning som barnombudsmannen presenterade så sent som 2005 gällande barn- och ungdomspsykiatrin så har 90 av 113 mottagningar i landet en väntetid på upp till tre månader bara för att få ett första bedömningssamtal. Det är oacceptabelt lång tid. Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet kräver att tillgängligheten inom psykiatrin för unga killar och tjejer som drabbas av ätstörningar skall förbättras. KDU kräver ytterligare satsningar på psykiatrin och att antalet platser på behandlingshem för patienter med allvarliga ätstörningar skall utökas!