Många unga arbetslösa

I dagens Sverige går över 16 procent av landets ungdomar i åldern 18- 24 år utan arbete. Det handlar om nästan 70 000 unga människor! Göran Persson och hans socialdemokratiska regering bär det yttersta ansvaret för detta. Det är socialdemokraterna som är ansvariga för att det inte skapas förutsättningar för nya jobb i det här landet, jobb som skulle kunna bryta det utanförskap många ungdomar känner på grund av arbetslöshet.

I Danmark där man har betydligt mer flexibla arbetsrättsliga regler är ungdomsarbetslösheten inte ens hälften så hög som i Sverige. I samma grannland har man även infört skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det är ett förslag som de borgerliga partierna i Sverige föreslagit men som socialdemokraterna enkelt avfärdat som ett ”pigavdrag”. Till saken hör att detta så kallade ”pigavdrag” skulle kunna skapa tusentals nya jobb på den svenska arbetsmarknaden! Samtidigt som socialdemokraterna tackar nej till dessa nya arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn så står man självt svarslösa i kampen mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats totalt. Trots att tillväxten är hög, räntorna låga och bostadsbyggandet ökar lyckas man inte skapa några nya jobb.

Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) vill se förenklingar av de arbetsrättsliga reglerna, vi vill se lagstiftning som uppmuntrar företagare att våga anställa och ett skattesystem som uppmuntrar till arbete och entreprenörskap. Vi välkomnar förslaget om avdrag för hushållsnära tjänster och även det om så kallade nystartsjobb. Dessa förslag skulle förbättra villkoren enormt mycket för oss unga, inte minst när det gäller att få in en första fot på arbetsmarknaden. Sveriges unga behöver en ny regering! Vi behöver en kristdemokratisk regering efter valet 2006!